Posts

Posts uit januari, 2013 weergeven

Bar mitswa of bat mitswa, klas 2 les 18

Vormsel, klas 2 les 20

Doop, klas 2 les 19

Abraham, klas 1 les 19

Groot geloof, klas 2 les 15

Gelijkenissen, klas 1 les 23

Wonderen, klas 1 les 22

Levensweg, klas 2 les 22

Mozes, klas 1 les 21

Vijf zuilen, klas 2 les 21

Jozef, klas 1 les 20

Helpen, klas 1 les 12

Mohammed, klas 2 les 11

Toekomst, klas 1 les 11

Beeldenstorm, klas 2 les 13