Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2017 weergeven

Nu jij

Je hebt op www.mnmweek.nl al diverse opdrachten gemaakt. Je leest telkens een artikel uit het laatste nieuws. Daarna laat je in een opdracht zien wat je door het lezen leerde over het onderwerp. Nu jij. Voor de volgende les kies je een artikel en bedenk je er een opdracht bij. Je geeft hem op dezelfde manier vorm als op www.mnmweek.nl. Let goed op alle onderdelen. Neem de volgende les een geprinte versie mee.

Scenario´s en zorgen van robotpioniers

Lees het artikel Mens kan controle over killer robots binnen paar jaar kwijt zijn. Bekijk ook de clip bij het artikel.

Leerdoelen:
O Ik kan uitleggen wat autonome wapensystemen zijn
O Ik kan uitleggen waarom hierover wordt gediscussieerd

Woordenschat:
civiele = burgerlijke
de pionier = de baanbreker
autonoom = zelfstandig, onafhankelijk
de regulatie = de regeling
de robotica = de robottechniek en -toepassing
urgent = dringend, spoedeisend
escaleren = uitbreiden, verergeren

BK en GT
1. Wat doen de wapensystemen ´op eigen houtje´?
2. Waarom gebruikt de schrijver de uitdrukking ´de geest is uit de fles´?
3. Waartegen moet stelling worden genomen door deskundigen?

GT+ en HV
1. Wat wordt bedoeld met ´een doos van Pandora´?
2. Wat wordt bedoeld met ´een preventief moratorium´?
3. Wat wordt bedoeld met een ´openbare discussie´?

Bereid een inleiding voor op het filmpje bij het artikel (GT+ en HV). In de inleiding geef je een korte samenvatting van deelonderwerpen, zonder de kern al helemaal te v…

Excuusinflatie

Lees het artikel Alweer excuses om meetoo: ´De geloofwaardigheid neemt wat af´
Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan vertellen waarover de metoo-discussie gaat
O Ik kan de vragen en antwoorden van deze tekst kort samenvatten

Woordenschat:
intimideren = bang maken
de intimidatie = het intimideren
de reputatie = goede naam, faam
weloverwogen = goed overdacht
de aantijging = de beschuldiging
publicitaire = ten aanzien van bekendheid
publiciteit = openbaarheid, het maken van reclame

BK en GT Noem van elke alinea het onderwerp en de hoofdgedachte. alinea 1: Gisteren... alinea 2: Louis... alinea 3: ¨Dit... alinea 4: Eerder... alinea 5: De beslissing... alinea 6: Uiteindelijk... alinea 7: Vaak... alinea 8: Uiteindelijk... alinea 9: Herstel....
GT+ en HV 1. Welke vragen staan centraal in de tekst? 2. Maak met de woordenschat een korte samenvatting van de tekst waarin je antwoord geeft op deze vragen.

Ik, schrijfrobot

Alle media berichtten over een bijzonder literair experiment. Schrijver Ronald Giphart schreef samen met een robot een verhaal. En Giphart en de robot bleken aardig aan elkaar gewaagd.

Leerdoel:
O Ik kan de techniek beschrijven waarmee robots literair werk kunnen schrijven

BK 1-2
1. Zoek bij twee kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws. Noteer titel en bron.
2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord.
3. Beschrijf kort de robottechniek die is gebuikt bij het verhaal.

GT 1-2 (BK 3)
1. Zoek bij drie kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws. Noteer titel en bron.
2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord.
3. Beschrijf kort de robottechniek die is gebuikt bij het verhaal.

HV 1-2
1. Zoek bij vier kranten of nieuwswebsites een artikel over dit nieuws. Noteer titel en bron.
2. Beoordeel welk artikel het nieuws het duidelijkst uitlegt. Motiveer je antwoord.
3. Beschrijf kort de robottechni…

Hoop op nieuwe aanwijzingen

Lees het artikel De moord op JFK: wat staat er in de geheime documenten? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
reikhalzend = vol verlangen
lone wolf = dader van een aanslag die alleen handelt
ogenschijnlijk = schijnbaar
bureaucraten = ambtenaar die centraal beleid uitvoert  incompetentie = onvermogen, onbekwaamheid
het jargon = onbegrijpelijke vaktaal

Leerdoel:
O Ik kan de waarde van de vrijgegeven JFK-files toelichten

BK 1-2
Doe verslag van het nieuws in een halve minuut.
Laat eerst je aantekeningen en aanpak zien aan de docent.
Film daarna je nieuwsitem.
Laat het vervolgens zien aan de docent.

GT 1-2 (BK 3)
Doe verslag van het nieuws in twee minuten.
Laat eerst je aantekeningen en aanpak zien aan de docent.
Film daarna je nieuwsitem.
Laat het vervolgens zien aan de docent.

HV 1-2
Doe verslag van het nieuws in drie minuten.
Laat eerst je aantekeningen en aanpak zien aan de docent.
Film daarna je nieuwsitem.
Laat het vervolgens zien aan de docent.

Plus:
Verwerk ook het artikel KGB, ma…

Teleurstelling over nieuw kabinet - 1 -

Lees het artikel Nieuwe kabinet: meer mannen dan vrouwen en geen kleur. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
zie opdracht 3

Woordenschat:
credo =
demissionair =
bewindslieden =
vrouwenlobby =
monocultuur =

Opdracht
1. Geef de betekenis van de vijf woorden van woordenschat.
2. Schrijf een korte samenvatting van de tekst m.b.v. de vijf woorden van de woordenschat. (min. vijf en max. tien zinnen)
3. Beschrijf in één zin wat je vooral hebt geleerd van het artikel.

De kleur valt tegen - 2 -

Lees het artikel Nederland krijgt een eigentijds kabinet (alleen een beetje wit). Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
zie opdracht 3

Woordenschat:
moderne gezin =
positieve discriminatie =
capaciteiten =
afspiegeling =
bewindspersoon =

Opdracht
1. Geef de betekenis van de vijf woorden van woordenschat.
2. Schrijf een korte samenvatting van de tekst m.b.v. de vijf woorden van de woordenschat. (min. vijf en max. tien zinnen)
3. Beschrijf in één zin wat je vooral hebt geleerd van het artikel.

De wapendiscussie na Las Vegas - 1 en 2 -

Lees de tekst Met zoveel schietgrage idioten heb je geen terroristen meer nodig, de Amerikanen doen het zelf. Maak daarna de opdrachten.

Leerdoel: O Ik kan de argumentaties in een tekst benoemen O Ik kan de argumentaties bondig weergeven (bijvoorbeeld in een schema)
Woordenschat: uitbannen = niet meer toelaten, doen verdwijnen de lobby = het beïnvloeden van belangrijke beslissingen met gesprekken dhet amendement = voorgestelde wijziging van een wetsvoorstel het pleidooi = het betoog, de rede ter verdediging (rechtspraak) de ratio = het verstand (rationeel)
Opdrachten 1. Met wat voor tekst hebben we te maken? Commentaar, column of een andere soort. Zoek in bronnen naar tekstsoorten.
2. Motiveer je antwoord met kenmerken. Zoek in bronnen naar kenmerken van tekstsoorten.
3. Welke argumentaties gebruikt de auteur? Geef ze schematisch weer.

De harde tegenstem van Madrid - 1 en 2 -

Lees het artikel Kat-en-muisspel rond Catalaans onafhankelijkheidsreferendum. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan de belangrijkste vragen in een tekst vaststellen
O Ik kan antwoorden op vragen in een tekst vaststellen

Woordenschat:
referendum = volksraadpleging
compromis = overeenkomst waarbij alle partijen iets toegeven
publiek geheim = iets wat officieel bij niemand bekend is maar wat iedereen al weet
autonomie = zelfbestuur, zelfstandigheid
regiobestuur = bestuur van een deel van het land

Opdracht BK, GT en HV 1-2
1. Noteer wat de belangrijkste vragen zijn die de schrijver zich in het artikel stelt.
2. Geef waar mogelijk het antwoord dat de schrijver op de vragen geeft.
3. Welke vragen blijven aan het einde van het artikel nog onbeantwoord?
4. Geef met je kennis van het nieuws of een andere bron antwoord op die laatste vragen.De wereld valt stil tegenover de Rohingya - 2 -

Lees het artikel Na brandbommen hutjemutje in de moessonregen: het is zwaar voor de Rohingya

Voer daarna de opdrachten uit.

Leerdoel:
O Ik kan met meerdere bronnen een onderwerp in kaart brengen


BK, GT en HV 2 / BK 3
Breng het nieuws over de Rohingya in kaart. Maak een schematisch overzicht van het nieuws in de bovenstaande bron (woordspin, woordweb, mindmap, infographic).

Schrijf vragen op die de bron niet beantwoordt.

Zoek bronnen om antwoorden te vinden op deze vragen. Voeg de informatie toe aan het overzicht.

Maximaal 123 (voorlopig) - 1 -

Lees het artikel Ouder dan 123 zal je niet worden
Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan hoofd- en bijzaken onderscheiden in een tekst
O Ik kan cijfermatige informatie in een tekst verwerken in een samenvatting

BK 1
Vat samen wat de tekst verteld over hoogste leeftijden.

GT 1
Leg in de samenvatting ook uit hoe de onderzoekers hun onderzoek hebben uitgevoerd.

HV 1
Voeg ook evt. extra informatie uit de clip toe.

´Hier geradicaliseerd, hier berecht´ - 2 -

Lees het artikel Westerse IS-strijders zijn hier geradicaliseerd dus onze verantwoordelijkheid. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten in een tekst
O Ik begrijp oorzaak-gevolg relaties in een tekst
O Ik kan argumenten overzichtelijk weergeven

Woordenschat:
het kalifaat = het rijk van een kalief, het gebied dat op streng-islamitische wijze bestuurd wordt
de jihadisten = mensen die met gewapende strijd ernaar streven om een bepaalde versie van de islam op te leggen aan de samenleving en een islamitische staat of kalifaat te stichten
de ideologie = de denkbeelden of de beginselen van een stelsel
radicaliseren = proces denken en gedrag van een persoon of groep extremer wordt

BK 2
Vat de tekst samen in een woordspin.

GT 2 / BK 3
Vat de tekst samen in een woordspin.

HV 2
Vat de tekst samen in een schema. Onderscheid duidelijk oorzaak en gevolg.
Lees ook het artikel waarnaar onderaan het artikel wordt verwezen (link).
Maak een schema van de argumentatie in dit tweede arti…

Non. En nog eens non. - 1 en 2 -

Lees het artikel Franse rechter: kind mag geen Fañch heten

Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan uitleggen wanneer en waarom naamgeving wettelijk is geregeld

BK, GT en HV 1 en 2 
1. Leg uit hoe wetgeving over naamgeving burgers beschermt.
2. Waardoor raakt de naamgeving in het artikel aan politiek?
3. Ga op internet op onderzoek uit. Stel vast wanneer en waarom de eerste wetgeving over naamgeving in Nederland ontstond.
4. Zoek een vergelijkbare kwestie als de kwestie-Fañch op. Wat waren in die kwestie de belangen van de verschillende partijen?
5. Maak een woordenlijst van onbekende woorden bij de bronnen.

Een nieuwe lont in het kruitvat - 1 en 2 -

Lees het artikel en bekijk de clips van Geloof, nationalisme en eergevoel maken dit stukje Jeruzalem tot kruitvat. Maak aantekeningen bij de clips. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan de belangrijkste feiten uit de clips verzamelen O Ik kan de bijbehorende tekst gebruiken als extra, verklarende bron

Woordenschat: ultieme = uiterste
soeverein = onafhankelijk de escalatie = het verergeren, het uit de hand lopen
in groten getale = met velen
detecteren (detectiepoortjes) = opsporen
BK 1-2
1. Sinds wanneer behoort de Tempelberg weer tot Israël?

2. Waarom is het complex belangrijk voor Israël?

3. Wat is de reden voor extra beveiliging bij de Tempelberg?

4. Waarom protesteren Palestijnen tegen de detectiepoortjes?

5. Waarom bidden de Palestijnen in de straten?

GT 1-2 / BK 3

1. Waarom leidt Israëlische bemoeienis met de Tempelberg tot felle reacties bij Palestijnen?

2. Sinds wanneer heeft Israël de tempelberg in handen?

3. Wat was de aanleiding voor de strenge veiligheidsmaatregelen v…

Welkom in het nieuwe kabinet!

Lees het artikel Meer ministers: ploeg van zestien verwacht

Leerdoel:
O Ik kan kort toelichten welke taken de ministeries hebben
O Ik kan kort de taken van een minister en een staatssecretaris toelichten
O Ik kan kort de taak van een minister-president toelichten

Woordenschat:
het ministerie = een afdeling van het staatsbestuur (ook wel: departement)
de bewindspersoon = een minister of een staatssecretaris
de minister = lid van de regering van een land of een deelstaat
de staatssecretaris = politiek functionaris die zelfstandig taken van de minister uitvoert
de Rijksoverheid = de regering van het rijk (land)

Discussieopdracht
Bespreek waarom een nieuwe regering kan kiezen voor méér (of andere) ministeries.
Bespreek waarom nu wordt gesproken over nieuwe ministeries van Landbouw, Klimaatzaken en Immigratie en Integratie (en evt. Familiezaken).

Opdracht
Je krijgt de naam van een ministerie. Lees over dit ministerie op de website van de Rijksoverheid. Zoek naast deze bron nog een bron over di…

Sint-Maarten in puin

Lees het artikel Supermarkten Sint-Maarten geplunderd, er is geen politie op straat en bekijk de clips Hoe ontstaat een orkaan in tropische sferen? en Wat is een orkaan?

Leerdoel:
O Ik kan uitleggen hoe een orkaan ontstaat
O Ik kan belangrijke gevolgen van een orkaan benoemen

Woordenschat:
episch = zeer indrukwekkende
catastrofale = rampzalige
deprimerende = neerslachtig makende
de avondklok = (militair) verbod zich 's avonds en 's nachts op straat te bevinden

Opdracht BK, GT en HV
Maak daarna een infographic over het ontstaan van orkanen en de gevolgen.

Vooraankondiging: Prinsjesdag

Komende week staan op MNMweek over alle ministeries enkele korte teksten. Leerlingen kiezen één ministerie, waarbij het zaak is dat elk ministerie door minimaal één leerling is gekozen. 
Met behulp van de teksten schrijven de leerlingen een korte uitleg over ´hun´ ministerie. Deze uitleg presenteren ze aan elkaar. Leerlingen stellen elkaar verhelderingsvragen en bespreken of de ministeries in alles wat nodig is voorzien. Of zijn er nog enkele extra, nieuwe ministeries nodig?

Verwoestende taal - 1 -

Lees het artikel Oorlogsretoriek Trump en Kim maakt wereld bang en niet zonder reden. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten
O Ik benoem het verband tussen argumenten
O Ik kan argumentatie kort samenvatten

Woordenschat:
alleszins = helemaal 
relativeren = afzwakken
de grondvesten =het fundament
het arsenaal = het wapenmagazijn, alle beschikbare middelen
de furie = de razende woede
de buffer = de (tijdelijke) opvangplaats
initiële = aanvankelijk 
de retoriek = de overdrieven, overspannen taal

BK 1

1. Waarover gaat de vraag in alinea 1? Leg kort uit. 

2. Wat betekent ¨niet mis te verstane¨ (alinea 3)? 

3. Waarom zijn Amerikanen alleszins gefrustreerd? 

4. Welke gevolgen heeft oorlog in Noord-Korea voor China? 

GT 1

1. Leg de eerste zin van de tekst uit. 

2. Wat heeft die eerste zin te maken met de retoriek van Trump en Kim?

3. Wat wordt bedoeld met een stabiele raket (alinea 6)? 

4. Waarom voeren Trump en Kim volgens de tekst een gevaarlijk schijngevecht? 

HV 1

1. Wat is de kern van de e…

Tijd voor een nieuwe vriezer - 2 -

Lees het artikel Smelten ijs op de Noordpool laat ook permafrost verdwijnen en bekijk de vlogs. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:
O Ik kan oorzaken en gevolgen van een onderwerp samenvatten in een schema
O Ik kan het begrip permafrost uitleggen
O Ik kan ontstaan en gevolgen van dooiende permafrost verklaren

Woordenschat:

permafrost = permanent bevroren grond broeikasgassen = gas dat bijdraagt aan het broeikaseffect
delta = land tussen twee- of meervoudige riviermond
methaan = een koolwaterstof die veel warmte geeft bij verbranding conservatief = behoudend
reduceren = doen afnemen
BK, GT en HV:
Schets (letterlijk) het probleem van de dooiende permafrost. Noteer eerst alle belangrijke termen uit de tekst (inclusief de woordenschat). Maak daarna een tekening waarin je het ontstaan van permafrost verklaart en de gevolgen benoemt. Besteed ook aandacht aan de impact op de bevolking en mogelijke maatregelen.´Je kunt de opwarming horen´ - 1 -

Lees het artikel Dooiende permafrost: een reis naar het einde van de wereld en bekijk de vlogs. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:
O Ik kan oorzaken en gevolgen van een onderwerp samenvatten in een schema
O Ik kan het begrip permafrost uitleggen
O Ik kan ontstaan en gevolgen van dooiende permafrost verklaren

Woordenschat:
hachelijk = gevaarlijk
de permafrost = permanent bevroren grond organisch = van planten of dieren afkomstig
het broeikaseffect = ongewenste temperatuurstijging op aarde door een teveel aan o.a. kooldioxide en cfk's in de atmosfeer
zelfvoorzienend = in je levensbehoeften voorzien door zelf producten te verbouwen en te maken de koolstof = scheikundig element dat verbindingen met zuurstof, waterstof, zwavel enz. vormt

BK, GT en HV: Schets (letterlijk) het probleem van de dooiende permafrost. Noteer eerst alle belangrijke termen uit de tekst (inclusief de woordenschat). Maak daarna een tekening waarin je het ontstaan van permafrost verklaart en de gevolgen benoemt.

De twee gezichten van de moesson - 1 en 2 -

Lees de artikelen Mumbai overstroomd: openbare leven stilgevallen en  Waarom iemand toch naast een rivier gaat wonen die elk jaar overstroomt. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:

O Ik kan de kern van een tekst samenvatten en antwoord geven op de vragen naar wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

Woordenschat:
de moesson = de regentijd
krakkemikkig = bouwvallig, wrak, zwak
de infrastructuur = het geheel van verbindingen voor vervoer, elektriciteit, communicatie e.d. het hoogtij = de maximale waterhoogte als gevolg van het tij (eb en vloed) het deltaplan = een veelomvattend (water)plan

BK 1-2

Maak een nieuwsbericht van maximaal drie minuten over de overstromingen in India. Vertel in het nieuwsbericht de kern van de twee artikelen. Geef antwoord op de vragen: wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe.

GT 1-2 Maak een nieuwsbericht van maximaal drie minuten over de overstromingen in India. Vertel in het nieuwsbericht de kern van de twee artikelen. Geef antwoord op de vragen: wie, wat, waar,…

Het wankelste evenwicht - 2 -

Lees het artikel De kans op een kernoorlog en waarom die er wel/niet komt. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten
O Ik benoem het verband tussen argumenten
O Ik kan argumentatie kort samenvatten


Woordenschat:
de theorie = de verklaring (al dan niet wetenschappelijk)
de daad bij het woord voegen = doen wat je zegt
geheid = zeker
intercontinentaal = tussen de continenten
BK 2

1. Wat maakt Noord-Korea een gevaar voor de V.S.?

2. Tijdens de Koude Oorlog kwam er geen echte oorlog door mutual assured destruction. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.

3. Kun je de verhouding India-Pakistan vergelijkingen met de verhouding Noord-Korea - V.S.? Leg uit. 
4. Hoe schat de schrijver de slagkracht van Noord-Korea in? 
GT 2 / BK 3

1. Hoe verklaart de tekst het zeldzame gebruik van kernwapens?

2. Welk gevaar noemt de schrijver dat ondanks elk evenwicht blijft bestaan?
3. Wat is de impact op de aarde van gebruik van kernwapens?
4. Wat zal afgaand op de tekst voor de wereld een reden…

Ziekte repareren - 2 -

Lees het artikel Wetenschappers ontdoen embryo van erfelijke ziekte. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel: 
O Ik kan de tekst kort samenvatten
O Ik herken argumenten en kan ze mort samenvatten

Woordenschat:
ontdoen van =bevrijden van
potentie = vermogen, mogelijkheden
baanbrekend = nieuwe wegen of mogelijkheden creëren
controverse = strijd, tegenstelling


BK 2

1. Wat is het belang van deze doorbraak?

2. Waarom is nog veel onderzoek nodig?

3. Leg de uitdrukking ´voor God spelen´ uit.

4. In welke alinea vind je de kern van de tekst?

5. Bedenk twee stellingen over / bij de tekst.

GT 2

1. Geeft de inleiding (alinea 1) een goede samenvatting van de tekst?

2. Wat wordt bedoeld met stabiele resultaten (alinea 3)?

3. Wat wordt bedoeld met maakbaar in alinea 4?

4. Wat wordt bedoeld met ruimere wetgeving (alinea 5)?

5. Bedenk twee stellingen over / bij de tekst.

HV 2

1. Welke uitleg geeft de tekst van de ´knip-en-plak-techniek´ in alinea 1?

2. Welke twee alinea´s van de tekst vind je de belan…

Op z´n neutraalst - 1 -

Lees het artikel Bij de NS hoor je straks geen 'dames en heren' meer. Beantwoord daarna de vragen.
Doel:
O Ik kan de kern van het artikel kort bespreken
O Ik kan de kernzin van een alinea bepalen
O Ik kan de kern van een alinea beschrijven O Ik kan de kern van een tekst kort beschrijven
Woordenschat:
genderneutraal = neutraal t.a.v. geslacht
bij jezelf ten rade gaan = ergens goed over nadenken
communicatiebeleid = afspraken t.a.v. communicatie
woordvoerder = iemand die namens een bedrijf of organisatie spreekt bijvoorbeeld bij een bezoek van de pers

BK 1

1. Wat is de kernzin van alinea 1?
2. Wat is de kernzin van alinea 2?
3. Wat is de kern van alinea 3? 
4. Waarom kan de NS de omroepberichten op de stations niet zomaar genderneutraal maken?
5. Wat bedoelt de schrijver met ¨zijn of haar gastvrijheid¨?
GT 1 1. Waarom komt er geen verbod op dames/heren? 
2. Bedenk een synoniem of synonieme uitdrukking voor ¨zijn of haar gastvrijheid¨. 3. Wat is de kern van de bijdrage van de NS-woordvoer…

De generaals gaan weg - 2 -

Lees het artikel Waarom een standbeeld een centrale rol speelt bij rellen in Virginia. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan een tekst met veel achtergrondinformatie kort samenvatten

Woordenschat:
het bolwerk = verdedigingswerk, plek waar een bepaalde opvatting wordt verdedigd
conservatieve = behoudende
nostalgisch = vol heimwee
ultieme = laatste, uiterste (hier: absolute, beste)
prominent = belangrijk de bakermat = de plaats waar iets is ontstaan

BK

1. Leg in één zin uit. Wat vertelt de tekst je over de Amerikaanse burgeroorlog? 
2. Wat deden de generaals volgens tegenstanders van de beelden? 
3. Wat deden de generaals volgens de voorstanders van de beelden? 
4. Leg het volgende citaat uit: ¨Een belangrijke reden voor de ophef is dus dat veel zuiderlingen de standbeelden niet zien als deel van het slavernijverleden¨ (alinea 9). 
GT
1. Leg in één zin uit. Wat vertelt de tekst je over de Amerikaanse burgeroorlog? 
2. Wat wordt bedoeld met de Lost Cause-mythe
3. Waarom begrijpe…

Gezaghebbende media ongekend kritisch over Trump - 2 evt. 1 -

Lees het artikel Trump als racistische roeptoeter op covers tijdschriften. Beantwoord daarna de vragen. 

Leerdoel:
O Ik kan het doel van de schrijver van de tekst benoemen

Woordenschat:
gezaghebbende = geldend als autoriteit
gerenommeerd = bekend, met een goede naam
nationalisten = mensen met een voorliefde voor het eigen volk (soms met afkeer van het vreemde
immoreel = niet juist handelen
gedrapeerd = omhangen

BK / GT / HV 1-2

1. Wat is de belangrijkste kritiek op Trump na de aanslag in Charlottesville?

2. Leg de covers met de zeilboot en de omroeper kort uit.

3. Beoordeel de  covers. Geef kort aan wat je van de vier covers vindt.

4. Vind je dat je een president met zulke symbolen mag associëren of verbinden in een politieke tekening?

5. Waar liggen volgens jou eventuele grenzen als het om dat soort tekeningen gaat?

Alles krijgt de goede naam - 1 -

Doelen:
O Ik kan de kern van het artikel Beroemde brief van Lincoln toch van zijn secretaris kort bespreken
O Ik kan de kernzin van een alinea bepalen
O Ik kan de kern van een alinea beschrijven

Woordenschat:
de bellettrie = schrijfkunst
vruchteloos = zonder resultaat
overweldigende = heel indrukwekkend
de republiek = een regeringsvorm met een president
de proclamatie = een openbare aankondiging of verklaring
linguïstisch = taalkundig
het pseudoniem = een schuilnaam
een facsimile = een replica of een kopie
fameuze = beroemde
eigenlijke = werkelijke

Lees het artikel Beroemde brief van Lincoln toch van zijn secretaris. Beantwoord daarna de vragen.
BK 1
1. Welke zin is de kern van alinea 1? 
2. Waarnaar verwijst het conflict (alinea 3)? 
3. Waarover gaat de brief van Lincoln? 
4. Werkt de techniek die ze toepassen altijd? 
5. Wat hebben J.K. Rowling en Jack the Ripper met het onderwerp te maken? 
GT 1
1. Wat vertelt de tekst over de historische waarde van de brief? 
2. Wat is het doel van het c…

De cup verzilveren - 2 -

Lees het artikel Een fantastische winst, maar hoe nu verder met het vrouwenvoetbal?

Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik herken argumenten in een tekst
O Ik kan verband leggen tussen verschillende argumenten
O Ik kan argumentatie kort samenvatten

Woordenschat:
verzilveren = benutten
profileren = onderscheiden, je eigen karakter tonen
formeren = vormen
de euforie = grote vrolijkheid
de faciliteiten = de voorzieningen

BK 2

1. Geef een ander woord voor individuen (alinea 1).

2. Wat maakt de bondscoach een goede coach, volgens Lieke Martens?

3. Welke twee impulsen zouden goed zijn voor de vrouweneredivisie (alinea 5)?


GT 2 / KB 3

1. Wat is een gevaar, volgens Wiegman (alinea 4), met welk mogelijk gevolg?

2. Volgens de tekst zijn ¨de faciliteiten voor de toppers steeds beter¨. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld.

3. Welke vier investeringen zijn volgens de tekst belangrijk voor succesvol vrouwenvoetbal?

HV 2

1. Geef een ander woord voor nederig (laatste zin). Leg de uitspraak van de bo…

Ripoll verwerkt de aanslag - 1 en 2 -

Lees het artikel Gêne in Ripoll: ‘hun’ imam lijkt het brein achter de terreur in Catalonië. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan het doel van de schrijver van de tekst benoemen

Woordenschat:
de gêne = de schaamte
naar verluidt = naar men zegt
het niet begrepen hebben op = niet graag mogen, niet vertrouwen
het trefcentrum = de ontmoetingsplaats
de geestelijke begeleiding = hulp van een geestelijke bij geloofszaken (bijv. uitleg, gebed)


BK 1-2

1. Wat heeft Ripoll te maken met de aanslag?

2. Hoe komt het dat de inwoners van Ripoll de daders goed kennen?

3. Wat bedoelt bewoner Mohammed met: ¨Een rotte tomaat in een kist kan alle andere snel bederven’’?

4. Op welke vragen geeft de schrijver vooral antwoord?


GT 1-2 / BK 3

1. Waarom vinden bewoners van Ripoll het vreemd dat het stadje terroristen heeft voortgebracht?

2. Wat bedoelt bewoner Mohammed met: ¨Ze moeten vogels in hun hoofd hebben¨?

3. Welke belangrijke informatie geven de bewoners over de imam?

4. Op welke vragen geeft …

Eigenaardige ruimtewormen

Lees het artikel Tweekoppige ruimteworm verrast wetenschappers

Zoek naast deze opmerkelijke ontdekking nog vier ontdekkingen die deze week in het nieuws waren. Lees over elke ontdekking één bericht op een nieuwswebsite, in een online krant of iets dergelijks.

Maak daarna een van de opdrachten.

1. Maak een quiz over deze vijf belangrijke ontdekkingen.

2. Maak een poster over deze vijf belangrijke ontdekkingen.

3. Maak een journaal van drie minuten over deze vijf belangrijke ontdekkingen.

4. Schrijf over de vijf ontdekkingen een science fiction verhaal.

Schrijf na het maken van de opdracht een korte reflectie (zie afspraken in de instructie).

Leerdoel:
O Ik kan korte en langere nieuwsberichten in enkele zinnen samenvatten
O Ik kan met behulp van deze nieuwsberichten de belangrijkste vragen over de inhoud beantwoorden

Tijd om de geschiedenis te herschrijven

Lees het artikel Homo sapiens leefde al veel eerder dan gedacht

Maak daarna de opdracht
1. Schrijf de vijf belangrijkste kernwoorden op.
2. Maak met die woorden een samenvatting van de tekst van 10-12 zinnen. Leg in de samenvatting uit waarom de ontdekking volgens de schrijver de geschiedenis zal herschrijven.

´Parijs´ in rook op? Nee.

Lees het artikel en bekijk de clip China van vieze vervuiler naar vooruitstrevende voorloper

Beantwoord daarna de vragen.

BK
- Bedenk vijf alternatieve titels voor het artikel.
- Zorg dat een van de titels figuurlijk taalgebruik bevat.

GT
- Bedenk vijf alternatieve titels voor het artikel.
- Zorg dat drie van de titels figuurlijk taalgebruik bevatten.

HV
- Zoek vijf andere bronnen die hetzelfde nieuws brachten.
- Noteer de titels en bespreek ze kort. Ga daarbij na in hoeverre de titels figuurlijk taalgebruik bevatten.
- Bespreek het (figuurlijk) taalgebruik in de titel China van vieze vervuiler naar vooruitstrevende voorloper

Noteer je antwoorden op papier en neem het blad mee naar de eerstvolgende les.

Woordenschat
ouderwetse- / innovatieve economie
aan den lijve ondervinden (fig.)
de weg vrijmaken (fig.)
handelsoorlog
staatssteun
asymmetrische handelsrelatie (hv)

Leerdoelen
O Ik kan de motivatie van China vóór- en van de V.S. tegen het klimaatakkoord toelichten
O Ik herken figuurlijk ta…

Wat een weer!

Lees het artikel Snel verbrand door sterke zonkracht

Voer daarna de opdrachten uit.

O Schrijf de tekst voor een weerbericht. De dag van het weerbericht kies jezelf. De informatie gebruik je van een weerwebsite. Verwerk de informatie uit de leestekst van vandaag in je weerbericht. Lever een kopie van de tekst in bij de docent.
O Neem het weerbericht op met je Ipad. Gepresenteerd door jou. Met een echte weerkaart. Maak voor een weerkaart gebruik van een afbeelding van internet op een van de digiborden in school. Mail de docent een foto als bewijs (en omdat we heel benieuwd zijn naar je weerbericht!). 😎 Bewaar het filmpje. We vragen volgende week enkele leerlingen om hun filmpje te laten zien.

Woordenschat
hogedrukgebied
ozonlaag
UV (ultraviolet)
zonkracht
ozonafbreking

Leerdoel:
BK / GT O Ik kan de begrippen in de woordenschat toelichten
HV O Ik kan het verband tussen de begrippen presenteren´Ik woon in de middeleeuwen´

Lees het artikel Straatnamen mogen best een beetje opvoeden Beantwoord daarna de vragen (formative code FPUT936).

1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
2. Wat is het doel van de tekst?
3. Geef een voorbeeld van een argument in de tekst.
4. Geef een voorbeeld van een conclusie in de tekst.
5. geef de betekenis van de vijf woorden van de woordenschat.

Woordenschat
(elkaar) de loef afsteken
dekoloniseren
geschiedvervalsing
frivoliteit
permitteren

Extra (taallab) opdracht
1. Licht je eigen straatnaam kort toe aan de groep. Zorg dat je de belangrijkste informatie bij de naam weet te vertellen.
2. Je eigen wijk krijgt de naam middeleeuwen. Geef je eigen wijk tien nieuwe straatnamen. Kies daarvoor de belangrijkste woorden bij het tijdvak middeleeuwen. Licht het belang van elk woord kort toe. Schrijf je namenvoorstel op een blad (straatnamen en toelichting) en lever dat in.

Boodschappen voor heden en toekomst

De impact van films en boeken is soms héél groot omdat ze je een kijkje gunnen in de toekomst of misstanden in de maatschappij van nu bekritiseren. Van oudsher hebben denkers en schrijvers hun ideeën over wat moet verbeteren in de wereld verpakt in verhalen. Een hedendaags voorbeeld is De Cirkel (The Circle) van de Amerikaanse schrijver Dave Eggers. De verfilming van deze roman is nu te zien in de bioscoop.

BK
Lees het artikel Recensie The Circle

GT / HV
Lees de artikelen Recensie The Circle en ´Het enge van de film The Circle is dat het realistisch is´

Opdracht
Werk de volgende opdracht uit op papier. Lever je antwoorden in als je klaar bent.
1. Leg in een paar zinnen uit wat de (kritische) boodschap van de roman / de film is.
2. In hoeverre is de maker van de film volgens de recensie(s) geslaagd in het presenteren van die boodschap? Licht je antwoord toe.
3. Leg de woordenschatwoorden in je eigen woorden uit.
4. Zoek een ander voorbeeld van een boek waarin de schrijver een boodschap h…

Afscheid van een toekomstvoorspeller BK/GT

BK  Lees het artikel Kleurrijke Chriet Titulaer (1943-2017) kon wetenschap liefdevol populariseren als geen ander

GT Lees het artikel De wondere wereld van Chriet Titulaer in vier voorspellingen en een 1-aprilgrap

Vat de kern van het artikel samen. De belangrijkste zaken vind je in de kernwoorden onderaan deze uitleg.

Maak een goed lopende, goed opgebouwde en goed gespelde tekst over de kern. Bekijk hiervoor goed de rubric voor het schrijven van een samenvatting.

Lever de tekst uiterlijk aan het einde van de week in op papier.

Kernwoorden:
prototype pionier
popularisatie
innovatie
noviteit
profetisch
domotica
tweedeling

Foto: By NOS [CC BY-SA 3.0 nl (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/nl/deed.en)], via Wikimedia Commons


Kleine revolutie van kinderartsen HV

Lees het artikel Kinderartsen zetten belangrijke eerste stap op weg naar kunstmatige baarmoeder

Vat de kern van het artikel samen. De belangrijkste zaken vind je in de kernwoorden onderaan deze uitleg.

Maak een goed lopende, goed opgebouwde en goed gespelde tekst over de kern. Bekijk hiervoor goed de rubric voor het schrijven van een samenvatting.

Lever de tekst uiterlijk aan het einde van de week in op papier.

Kernwoorden:
longwerking
steriliteit
placenta
complicaties
longwerking
neonatologie
onderzoek
kritieke fase
uitrijpen
machine

Ontdekkingsreis naar Enceladus

Lees het artikel NASA vindt bronnen op maan Saturnus die leven mogelijk kunnen maken (BK) of
Heetwaterbronnen wijzen mogelijk op leven op Saturnusmaan Enceladus (GT/HV).
Woordenschat

BK
de bevindingen
de ijspluim
de microbe
claimen
de condities
de getijden

GT/HV
de biogeochemicus
moleculair
organisch
primitieve
de getijdenkrachten
detecteren (gedetecteerd)
Zoek uit wat de woorden van woordenschat betekenen. Maak van een van de woorden een uitlegkaart. Op de kaart staat de betekenis van het woord en zoveel mogelijk voorbeelden liefst in verschillende situaties en contexten (min. 5). Op de afgesproken dag is de uitlegkaart klaar. We hangen de uitlegkaarten op een bord en maken met behulp van de uitlegkaarten een samenvatting van de tekst.
#klimaatkonijn

Lees de artikelen.

Klimaatkonijn, nieuwe mascotte klimaatverandering en Het klimaatkonijn: zo snel warmt de aarde op (bk en hv)

Trump trekt een kaart uit het klimaatkaartenhuis (gt en hv)

Woordenschat:
relatief (bk, gt en hv)
scenario (bk,gt en hv)
ontmantelen (gt en hv)
decreet (gt en hv)
conferentie (gt en hv)

Maak aantekeningen over de inhoud. Volgende week krijg je een blad met vragen over het artikel. Bij het beantwoorden gebruik je en test je je aantekeningen.

Maandag 10 april kies je ook een artikel. Het onderwerp is vrij. Lees het artikel en verwerk de inhoud in de unieke opdracht die je krijgt.
De lijst met opdrachten en namen hangt 10 april in het lokaal.

Opdrachten zijn bijvoorbeeld:
O debatteren met een andere leerling n.a.v. een stelling van de docent over de artikelen
O een kort interview over een van de artikelen
O een sneltekenopdracht over de inhoud van een van de artikelen
O een column
O een digitale infographic
O een Spotify speellijst met toepasselijke nummers
O een …

Nike Air 30 jaar

Lees het artikel ´Zelfs voor 45.000 dollar zou ik mijn favoriete sneakers niet verkopen´
Maak daarna de opdracht.

Woordenschat
compartiment
naar verluidt
edities
statussymbool
depot

Doel
Ik kan informatie samenvatten met behulp van een tijdlijn

Opdracht
Maak een tijdlijn over de schoen. De jaartallen zijn 1960, 1979, 1987 en 2017. Gebruik ook de informatie uit de video. Maak goed gebruik van de rubric onderaan. Upload een foto van de tijdlijn in Formative (code RYHF629).

BK
Bij elk jaar hoef je slechts enkele zinnen met informatie op te schrijven.

GT
Verwerk het verzamelgedrag ook in de tijdlijn.

HV
Verwerk naast verzamelgedrag van Nike-Airfans ook gedetailleerd de informatie van Anneke Smelik in de tijdlijn.

Rubric informatie: tijdlijn

1 2 3 4 1 duidelijke titel / duidelijk onderwerp2 duidelijk zichtbare tijdlijn3 beknopte informatie bij elk jaar