Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2018 weergeven

Kassa´s zonder sigaretten

Lees het artikel Lidl stopt als eerste supermarkt met sigarettenverkoop. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ gefaseerd
▢ afbouwen
▢ de trend
▢ de impact
▢ het filiaal
▢ de speciaalzaak

Leerdoel: 
▢ Ik kan oorzaken en gevolgen in een tekst toelichten

Opdracht:
1. Welke redenen geeft Lidl voor deze keuze?
2. Wat zijn mogelijke gevolgen bij andere supermarkten?
3. Waarom verdwijnen sigaretten niet snel uit het aanbod van winkels?

antwoordenblad

Inkt van beton

Lees het artikel Primeur Eindhoven: bewoonbare 3D-geprinte huizen, hunebedden of menhirs die zijn geland in het veld. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ het gevaarte
▢ de menhir
▢ hightech
▢ de bouwvoorschriften
▢ de robotisering

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een tekst in enkele zinnen samenvatten

Opdracht:
Vat het artikel samen in vijf vragen.

antwoordenblad

Razende stormen boven de VS

Lees het artikel Tropische storm Alberto afgezwakt boven de VS. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de tropische storm
▢ het orkaanseizoen
▢ de subtropische depressie
▢ de orkaan

Leerdoel:
▢ Ik kan begrippen en conclusies verklaren met een extra bron

Opdracht:
1. Geef de betekenis van de woorden van de woordenschat.
2. Wat is de invloed van opwarming van de aarde op het aantal orkanen en hun impact? Zoek een bron die dit verklaart. Vat de verklaring samen.

antwoordenblad

EU bant wegwerpplastic

Lees de onderstaande artikelen.
Brussel verbiedt wegwerpplastic
Voorstel Europese Commissie voor verbod op plastic producten
Europa wil verbod op plastic artikelen als rietjes en wattenstaafjes
Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ recyclebaar
▢ herbruikbaar
▢ het alternatief
▢ de heffing
▢ de premie

Leerdoel:
▢ Ik kan bronnen met elkaar vergelijken en in een schema samenvatten

Opdracht:
Vergelijk de bronnen met elkaar en vat de informatie samen in een infographic.

antwoordenblad

Verbaasd debat over sponsoring Arsenal

Lees de artikelen Rwanda sponsort Arsenal, Tweede Kamer wil opheldering en Rwanda verwijt kamerleden arrogantie en neo-koloniale opstelling. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ neo-koloniaal
▢ de ontwikkelingssamenwerking
▢ de opheldering
▢ de impuls
▢ de coalitiepartijen

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een artikel kort benoemen
▢ Ik kan bijbehorende argumentatie verhelderen

Opdracht:
Leg kort de standpunten uit in het debat over de sponsoring van Arsenal.

antwoordenblad

Onnoemelijk veel vergeten data

Lees het artikel Miljoenen pagina´s aan data over deze twee socialemediasterren. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de privacywet
▢ de data
▢ de autoriteit
▢ de persoonsgegevens
▢ de misstand

Leerdoel:
▢ Ik kan waarschuwingen en aansporingen in een tekst toelichten

Opdracht:
Licht toe op welke risico´s en onbekende feiten de tekst en de video wijzen.

antwoordenblad

Zelfs 0,0 is teveel

Lees het artikel Meer ouders kopen alcoholvrij bier voor hun kind: ´Gevaarlijke ontwikkeling´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ consumeren
▢ de campagne
▢ drastisch
▢ de minimumleeftijd
▢ de pedagoog

Leerdoel: 
▢ Ik kan argumenten in een bron bespreken

Opdracht:
Zet de argumenten uit de tekst en de video op een rij, in een logische volgorde.

antwoordenblad

Internationaal onderzoeksteam presenteert resultaten MH17

Lees het artikel JIT: Raket die MH17 neerhaalde was van 53e Russische brigade. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ valideren
▢ nuanceren
▢ de autoriteiten
▢ de federatie
▢ de constatering

Leerdoel:
▢ Ik kan een verslag kort samenvatten

Opdracht:
Noteer de hoofdlijnen van het verslag. Maak een goede afweging welke details wel of niet relevant zijn.

antwoordenblad

Een schaduw over het WK

Lees het artikel Drama MH17 overschaduwt WK voetbal in Rusland. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ consequent
▢ de ironie
▢ de staat
▢ het Openbaar Ministerie
▢ de persconferentie

Leerdoel:
▢ Ik kan vragen bedenken bij een tekst

Opdracht:
1. Waarover gaat deze tekst?
2. Wat moet je al weten om de tekst goed te kunnen begrijpen?
3. Noteer alle vragen die je hebt na hetlezen van de tekst?

antwoordenblad

Insectensterfte zorgwekkend

Lees het artikel 'Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
 ▢ de populatie
 ▢ de voedselpiramide
 ▢ de vogelstand
 ▢ de schaalvergroting
 ▢ de biodiversiteit

Leerdoel:
▢ Ik kan verbanden van oorzaak-gevolg benoemen

Opdracht:
1. Welke menselijke oorzaken zijn er voor de afname van het aantal insecten?
2. Wat is het effect van eenzijdige landbouw? 3. Welke radicale verandering zou helpen? 4. Boeren zitten klem. Leg uit. 5. Wat zouden consument concreet moeten veranderen in hun wensen? 6. Wat zouden hiervan de effecten zijn? 7. Waarom kan het nuttig zijn verschillende gewassen door elkaar te verbouwen (stroken)?
antwoordenblad

Het nieuws vecht om voorrang

Lees het artikel ´Zij vieren royal weddings, wij begraven kinderen´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ niet mis te verstaan
▢  de parallel
▢ het debat

Leerdoel: 
▢ Ik kan een vraagstuk of een debat waarnaar een tekst verwijst toelichten

Opdracht:
1. Wat is de kritiek van de kranten?
2. Geef je eigen oordeel over de manier waarop de kranten omgaan met beide nieuwsfeiten.

antwoordenblad

Je weet niet wat je hoort!

Lees het artikel Dit zegt de wetenschap over dat gekke ´Laurel of Yanny´-fragment. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ de perceptie
▢ de illusie
▢ de frequentie
▢ de audio

Opdracht:
1. Maak een korte mondelinge uitleg over dit fenomeen. Schrijf de uitleg letterlijk op.
2. Lees hem aan een andere leerling voor en vraag om feedback.
3. Verwerk de feedback in je uitleg. 4. Lever het blad daarna in.

antwoordenblad

De voetafdrukken van ons koopgedrag

Lees het artikel Wat jij hier koopt, heeft wereldwijd effect op het milieu. Maak daarna de opdracht.
Woordenschat:
▢ consequenties
▢ voetafdruk
▢ indicator
▢ hulpbronnen
▢ genuanceerd

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst met beeld en tekst samenvatten

Opdracht:
Breng de inhoud van de tekst in beeld in een infographic.

antwoordenblad

Pretpark (I)AMSTERDAM

Lees het artikel Amsterdam neemt forse maatregelen tegen massatoerisme. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ de toerismebelasting (toeristenbelasting)
▢ de monocultuur
▢ weren
▢ particulier
▢ het massatoerisme

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een tekst samenvatten in een korte informatieve tekst

Opdracht:
Schrijf een kort bericht over de komende veranderingen, bestemd voor toeristen. Geef ook aan waarom deze veranderingen er komen.

antwoordenblad

Ramadan en examens vallen samen

Lees het artikel Hoe maak je eindexamens tijdens de ramadan? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de beproeving
▢ cruciaal
▢ de discipline
▢ de routine
▢ saamhorigheid

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een nieuwsbericht samenvatten

Opdracht:
1. Welke redenen noemt de tekst voor het vasten?
2. Welke adviezen geven deskundigen om gelijktijdig te kunnen vasten en examen te doen?

antwoordenblad

Twee nieuwe pagina´s voor Het Achterhuis

Lees het artikel Twee afgeplate pagina´s van dagboek Anne Frank ontcijferd. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ permanent
▢ schunnig
▢ fictie
▢ onbevangen
▢ het perspectief
▢ het werelderfgoed

Leerdoel:
▢ Ik kan een nieuwsbericht kort samenvatten

Opdracht:
Doe kort verslag van dit nieuws. Zet de belangrijkste feiten in een alinea bij elkaar. Zorg voor een logische opbouw en goed lopende zinnen.

antwoordenblad
Land dat op scherp staat

Lees het artikel Israël viert zeventigjarig bestaan, Palestijnen herdenken catastrofe. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ de holocaust
▢ idealistisch
▢ de resolutie
▢ de erkenning
▢ de catastrofe

Leerdoel: 
▢ Ik kan een artikel met een schema samenvatten

Opdracht:
1. Maak een tijdbalk met de belangrijkste gebeurtenissen in het artikel en de reportage.
2. Leg uit hoe het land nu is verdeeld tussen Israeliërs en Palestijnen.
3. Leg uit wat een tweestatenoplossing is.
4. Bespreek hoe meneer Bouman en Awni hierover denken.

antwoordenblad

Congo vreest het ergste

Lees de artikelen Zeer besmettelijke ziekte ebola slaat weer toe in Congo en WHO bereidt zich voor op het ergste na ebola-uitbraak in Congo. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ WHO
▢ het virus
▢ het vaccin
▢ experimenteel
▢ de megastad

Leerdoel:
Ik kan een of méér bronnen schematisch samenvatten (bijv. met een infographic of een mindmap)

Opdracht:
Breng de belangrijkste informatie in beeld met een infographic of een mindmap.

antwoordenblad

Een nieuw ziekenhuis, een nieuwe aanpak

Lees het artikel Het nieuwe Erasmus MC: ziekenhuis van de toekomst? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het cluster
▢ de traumachirurg
▢ de kno-arts
▢ gynaecologie
▢ de vitale functies

Leerdoel: 
▢ Ik kan een opsomming kort in eigen woorden benoemen

Opdracht:
Benoem de vernieuwingen die patiënten gaan zien in het nieuwe ziekenhuis. Wees zo nauwkeurig mogelijk in je beschrijving, maar vertel niet te uitvoerig. Beoordeel goed welke details van de vernieuwingen je wel / niet noemt.

antwoordenblad

Duurdere winkelmandjes

Lees het artikel Het antwoord op het migratieprobleem ligt in uw winkelmandje. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de consul
▢ de mentaliteit
▢ de arbeidsmigratie
▢ fair trade
▢ gelijke tred

Leerdoel: 
▢ Ik kan de redenering in een betoog of commentaar benoemen

Opdracht:
1. Welke mentaliteitsverandering is noodzakelijk volgens de consul? 2. Welke extra druk oefenen supermarkten uit? 3. Wat is het verschil tussen de lonen van Poolse en Bulgaarse werknemers in Europa en werknemers uit Afrika? 4. Leg uit wat het verschil is tussen arbeidsmigranten en economische vluchtelingen. 5. Waarom zullen waarschijnlijk nóg méér jongeren uit Afrika naar Europa willen komen? 6. Welke druk oefenen sociale media uit op deze jongeren?
7. Wat signaleert de schrijver bij Afrikanen die welvarend(er) terugkeren uit het westen?
antwoordenblad

Groene energie maakt batterijen noodzakelijk

Lees het artikel Megabatterij ingezet om ´stroomdips´ op te vangen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de kolos
▢ de dynamiek
▢ de energiesector
▢ relatief
▢ de frequentie

Leerdoel:
▢ Ik kan een uitleg kort samenvatten (m.b.v. enkele vragen)

Opdracht:
1. Waarvoor dient de batterij?
2. Waarom zullen in de toekomst steeds meer van deze batterijen nodig zijn?
3. Waardoor ontstaan dips?
4. Wat zouden de batterijen in de toekomst ook kunnen doen?
5. Waarom is de techniek daar nog niet klaar voor?
6. Wat is een groot verschil tussen grijze energie (gas en steenkool) en groene energie?

antwoordenblad

Criminaliteit in cijfers

Lees het artikel Criminaliteit in Nederland gedaald naar niveau 1980 of het artikel Minder criminaliteit maar zo voelt het niet. Hoe komt dat? Maak daarna de opdracht.

Woordenschat artikel 1:
▢ stabiel
▢ het vermogensdelict
▢ de kentering
▢ de golfbeweging
▢ de criminaliteit

Woordenschat artikel 2:
▢ liquidatie ▢ de ontzuiling ▢ de globalisering ▢ de retoriek ▢ het pessimisme
Leerdoel:
▢ Ik kan een verslag (met cijfers) samenvatten

Opdracht:
Breng de belangrijkste informatie in kaart.
antwoordenblad

BOA's staan met lege handen

Lees het artikel 'BOA's standaard uitrusten met wapenstok en pepperspray'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ BOA
▢ analyse
▢ constructief
▢ verbaal
▢ geweldsmiddel

Leerdoel:
▢ Ik kan argumentatie verzamelen, uitbreiden en beoordelen

Opdracht:
1. Verzamel de argumenten vòòr en tegen geweldsmiddelen voor BOA's.
2. Vul de lijstjes aan met in totaal nog minstens vijf argumenten.
3. Geef jouw mening over de vraag wel/niet geweldsmiddelen voor BOA's.

antwoordenblad

Gewiekste oplossingen gezocht

Lees het artikel Wat te doen met een afgeschreven windmolen. Beantwoord daarna de vragen. 

Woordenschat: 
▢ het composietmateriaal
▢ de coating
▢ hoogwaardig
▢ de component
▢ de strategie

Leerdoel:
▢ Ik kan keuzemogelijkheden in een tekst met elkaar vergelijken

Opdracht:
1. Maak een vergelijking van de vijf mogelijkheden in het artikel. Bespreek voor- en nadelen.
2. Welke van de vijf mogelijkheden lijkt je het meest een investering waard?

antwoordenblad

Rechters willen snelle schoonmaak Taj Mahal

Lees het artikel Insecten teisteren Taj Mahal; toeristen zien groen en geel. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het mausoleum
▢ de tombe
▢ het hooggerechtshof
▢ de minaret
▢ de trekpleister

Leerdoel:
▢ Ik kan schriftelijk en mondeling verslag doen over een nieuwsbericht

Opdracht:
Schrijf voor het journaal een korte tekst over de problemen en de uitspraak van de rechter. Zorg dat de tekst goed loopt en geschikt is om te worden voorgelezen. Lees de tekst voor aan iemand of lees hem een paar keer hardop voor.

antwoordenblad

Wetenschappers maken embryo´s uit stamcellen

Lees het artikel Onderzoekers maken embryo zonder ei- of zaadcellen. Beantwoord daarna de vragen. 
Bekijk de video pas na het maken van de opdracht.

Woordenschat:
▢ de stamcel
▢ de discipline
▢ synthetisch
▢ de genetica
▢ ethisch

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een artikel samenvatten en bespreken

Opdracht:
- Leg in steekwoorden of in de vorm van een mindmap de ontdekking en haar betekenis uit.
- Vergelijk deze uitleg met die van een ander.
- Hierna krijg je van de docent een nakijkblad. Kijk samen jullie uitleg na. Noteer wat hierin evt. ontbreekt.

antwoordenblad

IJsland overweegt compleet verbod besnijdenissen

Lees het artikel IJslandse politiek wil verbod op besnijdenissen: kwestie van mensenrechten. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het ritueel
▢ de richtlijn
▢ het wetsvoorstel
▢ de kwestie
▢ het mom
▢ de moderniteit

Leerdoel:
▢ Ik kan argumenten in een artikel bespreken

Opdracht:
1. Bespreek de argumenten vóór het verbod in het artikel.
2. Bespreek de argumenten tegen het verbod in het artikel.
3. Wat zijn mogelijke gevolgen van een verbod?

antwoordenblad


Hoe denkt Nederland over 4 en 5 mei?

Lees het artikel 4 op 5 Nederlanders zijn met Dodenherdenking twee minuten stil. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het draagvlak
▢ de associatie
▢ vrijheid van meningsuiting
▢ vrijheid van godsdienst
▢ het aspect

Leerdoel: 
▢ Ik kan conclusies benoemen en vergelijken

Opdracht:
1. Wat zijn de uitkomsten van het onderzoek?
2. Wat zijn opvallende uitkomsten?
3. Welke vragen roepen de uitkomsten bij je op?
4. Naar welke andere vragen zou je nog benieuwd zijn?
5. Vergelijk jouw mening met de uitkomsten bij 1.

antwoordenblad

De foto´s van Shah Marai

Lees het artikel Zijn dood lijkt symbolisch voor de ondergang van 'Journalistan'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het bewind
▢ discreet
▢ de transformatie
▢ de interventie
▢ de persfotograaf

Leerdoel: 
▢ Ik kan beschrijvingen en verklaringen in teksten bespreken

Opdracht:
1. Waarom neemt het aantal dodelijke slachtoffers onder journalisten in Afghanistan toe?
2. Wanneer en waarom kreeg Afghanistan de naam Journalistan?
3. Wat vertelt het artikel over de Taliban?
4. Wat vertelt het artikel over Shah Marai?
5. Leg de titel van het artikel uit.

antwoordenblad
foto afkomstig van Pixabay

Plastic Soup Atlas waarschuwt

Lees het artikel Overal plastic,plastic, plastic: ´Het zit in de haarvaten van ons bestaan´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het sachet
▢ afwentelen
▢ de bottle neck
▢ het nanoplastic
▢ minuscuul
▢ ecologisch evenwicht

Leerdoel: 
▢ Ik kan oorzaken en gevolgen benoemen

Opdracht:
1. Wat maakt de foto van het zeepaardje veelzeggend?
2. Welk voorbeeld van eeuwig voorbestaan van plastic noemt de tekst?
3. Welke tegenstelling is er tussen gebruik- en terugdringen van plastic?
4. Waarom zijn sachets (miniverpakkingen) populair?
5. Welk alternatief noemt de tekst en waarom is dat er nog niet gekomen?
6. Wat is volgens Abbing de beste strategie om plasticgebruik terug te dringen?
7. Wat dwingt overheden vaak tot actie?
8. Wat zegt Abbing over nanoplastics?

antwoordenblad

Australië zet hoog in op behoud Great Barrier Reef

Lees de artikelen Great Barrier Reef moet gered worden met 500 miljoen en Australië stelt 300 miljoen euro beschikbaar voor behoud Great Barrier Reef. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ het sediment
▢ de pesticiden
▢ de biodiversiteit
▢ de alg
▢ het werelderfgoed

Leerdoel: 
▢ Ik kan informatie uit enkele bronnen samenvatten

Opdracht:
Maak een mindmap of een infograhic.

antwoordenblad