Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2018 weergeven

´Koude Oorlog veteraan´

Lees het artikel Matroos uit de Koude Oorlog niet welkom op defilé veteranendag. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het defilé
▢ de veteraan
▢ de status
▢ de erkenning
▢ de missie

Leerdoel:
▢ Ik kan uitleggen wat we verstaan onder een (oorlogs)veteraan
▢ Ik kan uitleggen wat het doel van een veteranendag is

Opdracht:
1. Wat is de redenering van defensie om geen veteranenstatus te geven?
2. Wat is het belangrijkste argument van de ´Koude Oorlog veteranen´ om wel als veteraan te worden erkend?
3. Waarom loopt een aantal onderzeebootveteranen wel mee bij het defilié?
4. Hoe vind jij dat defensie om moet gaan met de vraag van de ´Koude Oorlog veteranen´?
antwoordenblad

Een vrijwillig akkoord

Lees het artikel EU-leiders sluiten migratiedeal, maar 'probleem nog lang niet opgelost'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het veto
▢ de capaciteit
▢ de intentie
▢ de lidstaat
▢ de slotverklaring

Leerdoel:
▢ Ik kan oorzaken voor migratie noemen
▢ Ik kan bespreken hoe de EU omgaat met migratiestromen

Opdracht:
Startvraag: Waarom heeft de EU te maken met een grote toestroom van migranten?

1. Welk vraagstuk bespraken de EU-leiders?
2. Waarom noemde premier Rutte de afspraken ¨Turkije-achtig¨?
3. Waarom kun je de gemaakte afspraken positief en negatief opvatten?
4. Wat bedoelt Arjan Noordlander in zijn tweet met ¨interne solidariteit¨?
5. Waarom verwacht dat de schrijver dat landen al wel toezeggingen hebben gedaan aan elkaar?
6. Wat zal waarschijnlijk met Hongarije gebeuren als het land geen migranten opneemt?
7. Wat is de belangrijkste oplossing?
8. Wat moeten EU-landen bijdragen aan deze oplossing?
9. Wat bedoelt de Italiaanse premier met ¨We (Italië) zijn niet alleen …

Migratietop: kansarm, kansrijk, kansloos?

Lees het artikel Er is geen migratiecrisis en geen eurocrisis; de EU kent een politieke crisis. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het quotum
▢ de migratie
▢ de alliantie
▢ ontmantelen
▢ de coalitie

Leerdoel:
▢ Ik kan de opinie in een beschouwing bespreken

Opdracht:
1. Het artikel is een voorbeschouwing. Wat bedoelen we daarmee?
2. De schrijver heeft ook een aantal duidelijke meningen en verwachtingen. Wat betoogt de schrijver in het artikel?
3. Welk antwoord geeft de schrijver op de vraag of de top kansarm, kansrijk of kansloos is?

antwoordenblad

Regenboogcoalitie kiest voor groen

Lees de artikelen Regenboogcoalitie presenteert eerste Klimaatwet en Vijf vragen over de klimaatwet. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ het akkoord
▢ duurzaam
▢ de reductie
▢ committeren
▢ hybride

Leerdoel: 
▢ Ik kan hoofdpunten uit een informatieve tekst benoemen

Opdracht:
1. Maak een kernachtige (schematische) samenvatting van de hoofdpunten van beide artikelen
2. Beoordeel je samenvatting met het antwoordenblad dat je van de leraar krijgt

antwoordenblad

Aanval op de journalistiek

Lees het artikel 'Alles wordt harder en feller, ook de represailles'. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ de represaille
▢ de rechtsstaat
▢ sanctioneren
▢ het publieke debat
▢ ondermijnen

Leerdoel: 
▢ Ik kan conclusies in een beschouwing bespreken

Opdracht:
Vat het artikel samen in vijf conclusies. Stel in elke conclusie een woord uit de woordenschat centraal.

antwoordenblad

MNMweek extra: journaal

Iedereen kiest een nieuwsitem van de afgelopen weken. Daarmee maken we een journaal van ongeveer tien minuten. Op een afgesproken datum verzorgen we dat journaal aan een tafel voorin de klas.

Hoe gaan we aan het werk?

1. Kies een MNMweekles van de afgelopen maanden.
2. Lees het artikel goed.
3. Vat het nieuws daarna samen.
Zorg dat je de kern goed noteert. Maak een goede keuze in wat hoofd- en bijzaken zijn. Maak je zinnen niet te lang. Het wordt nl. een tekst die je voorleest. Zorg dat je tekst niet langer dan een halve minuut is.
4. Lees hem een paar keer voor om te luisteren of de tekst goed loopt.
5. We maken van alle onderwerpen een lijst. Dat is ook de volgorde van het journaal. Zorg dat je snel doorwisselt tijdens het journaal.

Na afloop van het journaal kan iedereen vragen stellen over de onderwerpen en geven we elkaar feedback.

Keizerlijke reconstructie

Lees het artikel 3D-reconstructie van gezicht Caesar: ‘Net iemand die je kunt tegenkomen bij de supermarkt’. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de reconstructie
▢ waarheidsgetrouw
▢ de interpretatie
▢ de symboliek
▢ symmetrisch

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een tekst samenvatten

Opdracht:
Maak een kaartje om bij de reconstructie van Caesar te plaatsen. Leg op het kaartje uit hoe de reconstructie totstandkwam en wat hem waarheidsgetrouw maakt. Maak de tekst niet langer dan tien zinnen. Zorg dat je de kern van het artikel goed samenvat op het kaartje.

foto (c) Maja d'Hollosy, RMO Leiden

antwoordenblad

Grensbeleid Trump onder vuur en ingetrokken

Lees het artikel Gezicht van Amerikaanse grensbeleid is samen met haar moeder

Woordenschat:
▢ het asiel
▢ het politiek asiel
▢ het decreet
▢ strafrechtelijk
▢ de procedure

Leerdoel:  ▢ Ik kan met w-vragen de kern van een tekst bepalen
Opdracht: 1. De tekst is bijna verhalend. Leg uit waarom de schrijver dat doet.
2. Welke twee onderwerpen bespreekt de tekst?
3. De tekst geeft over beide onderwerpen antwoord op de w-vragen wie, wat, waar, wanneer en waarom. Maak een schema met deze w's en noteer voor beide onderwerpen de antwoorden.

antwoordenblad

Sterrenoorlog

Lees het artikel Trump lanceert nieuw ruimteleger. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de militarisering
▢ de missie
▢ strategisch
▢ de doeleinden
▢ hemellichaam

Leerdoel: 
▢ Ik kan het begrip wapenwedloop uitleggen met enkele voorbeelden

Vragen:
1. ¨Het is de essentie van het Amerikaanse karakter om nieuwe grenzen te slechten¨
(alinea 5). Leg deze uitspraak uit.
2. Wat wordt bedoeld met ¨de verkeerde richting¨ (alinea 6)?
3. Wat is militarisering (alinea 7)?
4. Welke synonieme uitdrukking van militarisering vind je in alinea 6-9?
5. Waarom is Trumps plan niet in strijd met het ruimteverdrag uit 1967?
6. Wat kan mogelijk uiteindelijk met lasers?
7. Wat is de zwakke plek van GPS? 
antwoordenblad

Oneerlijke koop

Lees het artikel \Supermarkten doen te weinig tegen uitbuiting boeren. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ de transparantie ▢ de marktpositie
▢ de distributieketen
▢ de branche
▢ de duurzaamheidscriteria
Leerdoel:  ▢ Ik kan voorwaarden beschrijven voor eerlijke handel (fair trade)
Opdracht:
Beschrijf met behulp van de vijf woorden van woordenschat kort de kern van de tekst.
antwoordenblad

Wietproef

Lees het artikel Advies: 'Staatswiet' in voldoende smaken tegen scherp prijsje. Maak daarna de opdrachten. 

Woordenschat: 
▢ het circuit
▢ marktconform
▢ de marge
▢ het gehalte
▢ het regeerakkoord

Leerdoel:
▢ Ik kan voor- en nadelen bespreken van gelegaliseerde softdrugs

Opdracht:
1. Bespreek kort het doel van de proef.
2. Bespreek kort de regels die gelden voor de proef.

antwoordenblad

Een woud waar nog nooit iemand kwam

Lees het artikel Vulkaan verbergt ultiem geschenk voor biologen: een onontdekt regenwoud. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ ongerept
▢ onaangeroerd
▢ onaangetast
▢ geïsoleerd
▢ het ecosysteem

Leerdoel:
▢ Ik kan kleine en grote invloeden op ecosystemen benoemen

Opdracht:
1. Leg uit wat we verstaan onder een ecosysteem.
2. Benoem kleine invloeden opm ecosystemen.*
3. Benoem grote invloeden op ecosystemen.*

*Gebruik ook andere bronnen om zoveel mogelijk invloeden te verzamelen.

antwoordenblad

Kritiek Melania op zerotolerance

Lees het artikel Van hun ouders gescheiden aan de grens: honderden kinderen worden in Texas vastgehouden in kooien. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de detentie
▢ de immigratiepolitiek
▢ immoreel
▢ de criminalisering
▢ de internering

Leerdoel:
▢ Ik kan de verdere ontwikkeling van een gebeurtenis volgen en hiervan kort verslag doen

Vragen:
1. Waarom is er veel kritiek?  2. Vindt de schrijver dat Melania het beleid van haar man tegenspreekt? Motiveer je antwoord.  3. Republikeinen noemen verschillende redenen waarom zero-tolerance noodzakelijk is. Welke redenen?  4. Vind je de vergelijking met Japanse interneringskampen op zijn plaats? Motiveer je antwoord. 5. Welke paralellen zie je met Europese discussies over grensbeleid?  6. Wat is een belangrijk verschil tussen Europa en de V.S. in de toestroom?  7. Beoordeel de titel van het artikel. Past deze goed bij de inhoud. Motiveer je antwoord. 8. Volg het nieuws gedurende een week. Noteer verdere ontwikkelingen in enkele zinnen. …

Houd het hoofd erbij

Lees het artikel Amrabat wil spelen met hoofdbescherming, FIFA 'geschokt' door behandeling. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:

▢ de hersenschudding
▢ de hersenkneuzing
▢ het trauma

Leerdoel:
▢ Ik kan uitleggen wat er gebeurt bij een hersenschudding en een hersenkneuzing

Opdracht:
Ga naar de website van de Hersenstichting en zoek het antwoord op de volgende vragen:
1. Leg uit wat er aan de hand is bij een hersenschudding.
2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een hersenschudding?
3. Wat is een goede behandeling van een hersenschudding?
4. Waarom was de werkwijze van de arts verkeerd?
5. Wat gebeurt er met de hersenen bij een hersenkneuzing?
6. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een hersenkneuzing?
7. Wat is een goede behandeling van een hersenkneuzing?

antwoordenblad


Oplossing om agenten méér te beschermen

Lees het artikel 'Ik ben niet bij de politie gegaan om iemand van het leven te beroven'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de represailles
▢ het incident
▢ de aantijging
▢ de rechtsvervolging
▢ de status

Leerdoel:
▢ Ik kan de probleemstelling in een tekst verhelderen

Opdracht:
1. Welk probleem wordt in de tekst besproken?
2. Welke oplossing wordt in de tekst besproken?
3. Met welke argumenten wordt voor de oplossing gepleit?
4. Welke tegenargumenten kun je inbrengen tegen de oplossing in de tekst?

antwoordenblad

Opmerkelijke WK-feiten

Lees het artikel WK-cijfers: van de oudste selectie tot kleinste speler. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ geroutineerd
▢ mondiaal
▢ de kroon spannen
▢ millimeterwerk
▢ uitverkoren
▢ prominent

Leerdoel: ▢ Ik kan een tekst samenvatten in een mindmap of een infographic
Opdracht: Breng alle informatie overzichtelijk in beeld in een infographic.
antwoordenblad

Zoet slot

Lees de teksten Moslims vieren einde Ramadan en Wanneer en hoe vier je Suikerfeest?. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ wortels
▢ de zelfdiscipline
▢ de zuivering
▢ de openbaring
▢ belijdend

Leerdoel: 
▢ Ik kan informatie uit enkele bronnen verwerken in één verslag

Opdracht:
Maak een quiz (digitaal of papier) waarin je vragen stelt over de belangrijkste kenmerken van vasten en Suikerfeest.

antwoordenblad

Spaanse soap

Lees het artikel Lopetegui ontslagen als bondscoach van Spanje. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ het communiqué
▢ het gros
▢ gesticuleren
▢ het crisisberaad
▢ de pyromaan

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van een tekst in enkele regels weergeven

Opdracht:

Maak een korte tekst voor het journaal van 5 á 6 zinnen. Leg hierin de kern van de tekst uit (ontslag-aanleiding-afwegingen-risico´s).
antwoordenblad

Goede pers voor Kim Jong-un

Lees het artikel Noord-Korea jubelt over top: Trump beëindigt sancties.

Woordenschat:
▢ de maatstaf
▢ het nieuwsagentschap
▢ lichtvoetigheid
▢ gedemilitariseerd
▢ de staatsmedia

Leerdoel:
▢ Ik kan (belangrijke) conclusies benoemen

Opdracht:
Maak vijf krantenkoppen met de vijf belangrijkste conclusies uit het artikel.

antwoordenblad

Gespannen uitkijken naar de top

Lees het artikel Stemming in Zuid-Korea: hoopvol maar voorzichtig. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de onderhandelingen
▢ verzoenen
▢ de hereniging
▢ het treffen
▢ de veiligheidsgaranties

Leerdoel:
▢ Ik kan m.b.v. enkele vragen de kern van een tekst benoemen
Opdracht:
1. Wat is het belangrijkste doel van de ontmoeting tussen VS en Noord-Korea?
2. Wat kan een bedreiging zijn voor deze top?
3. Welk vervolg verwacht men na deze top?
4. Wat zijn de belangrjkste standpunten die de schrijver tegenkomt?
5. Hoe is volgens het artikel de verhouding tussen Noord- en Zuid-Korea?

antwoordenblad

Reken maar op een WK zonder wangedrag

Lees het artikel Hoe Poetin de Russische hooligans stil houdt tijdens het WK. Beantwoord daarna de vragen. 
Woordenschat:
▢ gedogen
▢ de blamage
▢ de verhoudingen
▢ de showcase
▢ de natie

Leerdoel:
▢ Ik kan oorzaken en gevolgen in een tekst benoemen

Opdracht:
1. Waarom noemt de schrijver de beroemdheden Lenin, Marx en Gagarin?
2. Wie worden bedoeld met Ultra´s?
3. Poetin gaat tegenstrijdig om met hooligans. Leg uit.
4. Wat bedoelt de schrijver in dit artikel met de uitspraak ¨Voetbal is politiek¨ (slot)?
5. Wat bedoelt de schrijver met de uitspraak ¨een perfecte Poetin-party¨ (slot)?
6. Wat doen de supporters die niet welkom zijn bij het WK?
7. Hoe reageren veel Russen op alle inspanningen en beperkingen voor het WK?

antwoordenblad

DE DUURZAAMHEIDSHOW - 15 JUNI

De leerlingen van Tiener College maken in het voorjaar een aantal talkshows. Ze gaan over duurzame onderwerpen. Twee leerlingen zijn de presentatoren. Vijf leerlingen zijn gasten. Samen gaan deze leerlingen in gesprek over de volgende vijf onderwerpen (onder voorbehoud).

Giftig De verwoestende werking van bestrijdingsmiddelen op bijen (en insecten) wordt steeds duidelijker. Wetenschappers doen een oproep tot behoud van de bij: stop het gif. Meer lezen
Betongrijs land In veel Afrikaanse landen neemt verstedelijking toe. Veel natuur gaat verloren. Ook in Oeganda lijken dieren verdreven te worden door bebouwing. Meer lezen
Zicht Onderzoekers toonden onlangs aan dat een groot aantal dieren lang zo scherp niet ziet als we altijd aannamen. Meer lezen

Grote groene stad Rotterdam denkt na over méér groen in de stad. Een mogelijkheid is langgerekte stroken groen zoals je die ook in New York vindt. Meer lezen
Terugkeren Goede opvang voor dieren uit het wild is van groot belang. In de opvang worden …

Herinneringen uploaden

Lees het artikel Kan ons bewustzijn buiten ons lichaam bestaan? Ontmoet Bina48, de mens die toevallig een robot is. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ het object
▢ het prototype
▢ de kloon
▢ analoog
▢ ethisch

Leerdoel:
▢ Ik herken ethische vragen
▢ Ik kan ethische vragen kort toelichten

Opdracht:
1. Bespreek kort de ideeën in het artikel over het creëren van een ´geesteskloon´.
2. Verzamel de ethische vragen die het artikel bespreekt.
3. Bespreek per vraag in hoeverre het artikel een antwoord geeft op de vraag.

antwoordenblad

Onderzoek ¨Moslim in Nederland¨

Lees het artikel Steeds meer Nederlandse moslims houden zich vast aan hun geloof. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ seculier
▢ orthodox
▢ vroom
▢ selectief
▢ praktiserend

Leerdoel:
▢ Ik kan stromingen binnen islam beschrijven

Opdracht:
Zet de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek kort op een rij.

antwoordenblad

De impact van kopballen

Lees het artikel KNVB onderzoekt impact kopbal: wat doet het met je hersenen? Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de impact
▢ de neurowetenschappen
▢ significant
▢ genuanceerd
▢ de puls

Leerdoel:
▢ Ik kan uitleggen hoe het onderzoek naar hersenen en koppen wordt gedaan

Opdracht:
Leg uit hoe de neurowetenschappers hun onderzoek uitvoeren.

antwoordenblad

Tijd voor een nieuw menu

Lees het artikel Afrika zet de krekel op de kaart. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ de microlening (microkrediet)
▢ herinvesteren
▢ de proteïnen
▢ zelfvoorzienend
▢ minuscule

Leerdoel:
▢ Ik

Opdracht:
Maak een infographic waarmee je de kern van het artikel uitlegt.
Besteed aandacht aan kweek, introductie en noodzaak van insecten in Afrika.

antwoordenblad

Een wet voor méér tijd voor burgerschap in school

Lees het artikel 'Minister Slob wil strenger toezicht op onderwijs in goed burgerschap'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het burgerschap
▢ democratisch
▢ de rechtstaat
▢ de fundamentele waarden
▢ de oefenplaats

Leerdoel:
▢ Ik kan vertellen wat we onder burgerschap verstaan

Opdracht:
1. Wat bedoelen we met burgerschap?
2. Hoe omschrijf jij goed burgerschap?
3. Waar moet nieuwe wetgeving voor zorgen?
4. Hoe zouden scholen volgens jou (jullie) burgerschap het beste kunnen ontwikkelen bij leerlingen?

antwoordenblad

Hoe goed zien de verschillende diersoorten?

Lees het artikel De meeste dieren zien de wereld minder scherp dan wij. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ visuele
▢ de interactie
▢ de publicatie
▢ de primaat
▢ de kanttekening

Leerdoel: 
▢ Ik kan de kern van een verslag kort presenteren

Opdracht:
Maak een korte presentatie over de kern van het onderzoek.

antwoordenblad

E-vliegtuigen

Lees het artikel Kilowatts gaan kerosine vervangen, elektrisch vliegen komt eraan. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ het kenniscentrum
▢ de infrastructuur
▢ de verduurzaming
▢ rendabel
▢ hybride

Leerdoel:
▢ Ik kan mogelijkheden en beperkingen van elektrisch vervoer benoemen

Opdracht:
Bespreek de mogelijkheden en beperkingen die deskundigen verwachten bij e-vliegen. Maak gebruik van twee extra bronnen met méér uitleg over de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen.

antwoordenblad

Water voor cola

Lees het artikel ´Voor 1 liter Coca Cola is geen 2 liter water nodig, maar 70´. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ claimen
▢ schermen
▢ de ruchtbaarheid
▢ transparant
▢ het watermanagement

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst samenvatten met een schema
Opdracht:
Maak met onderstaande woorden en cijfers een samenvattend schema van de tekst. Voeg geen woorden, zinnen of cijfers toe. Zorg dat je met het schema de kern van de tekst kunt bespreken.

2 liter (water) 1 liter (cola) productie grondstoffen 70 liter duurzaamheid 1,2 liter voorbeeldfunctie watermanagement suiker waterneutraal bos transparant projecten
antwoordenblad

DE DUURZAAMHEIDSHOW - 1 JUNI

De leerlingen van Tiener College maken in het voorjaar een aantal talkshows. Ze gaan over duurzame onderwerpen. Twee leerlingen zijn de presentatoren. Vijf leerlingen zijn gasten. Samen gaan deze leerlingen in gesprek over de volgende vijf onderwerpen.


Rietjesalternatief McDonalds zoekt naar milieuvriendelijke productie en verpakkingen. Maar wat te doen met de plastic rietjes? Lees meer

Heel bijzondere stof Innovators en kunstenaars zoeken de grens op wat van kan in hergebruiken. Textiel maken uit dierlijke mest is een nieuwe vondst. Lees meer
Verkeerd hapje Het is tegenwoordig met vis opletten. Een aantal vissoorten is beschermd. Dan ligt een foutje op de loer. Lees meer
Megabuien Het klimaat verandert. Het weer laat zich ook van een andere kant zien. Plensbuien, ze komen veel voor. Lees meer
Natuurtech Nieuwe technologie stelt ons steeds beter in staat om de natuur te onderzoeken en te beschermen. Lees meer

Zichtbaarheid en mensenrechten

Lees het artikel Denemarken doet boerka vanaf augustus in de ban. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ onverenigbaar
▢ de waarden
▢ de publieke ruimte
▢ impliceren
▢ de integratie

Leerdoel: 
▢ Ik kan onderwerp en hoofdgedachte benoemen
▢ Ik kan argumenten in een tekst bespreken

Opdracht: Benoem de volgende onderdelen van de tekst:  ▢ onderwerp
▢ argumenten vóór verbod
▢ argumenten tegen verbod
▢ hoofdgedachte

antwoordenblad