Nieuwsgierig: hoe werkt MNMweek in jouw klas?


Beste docent,
Om inzicht te krijgen in wie MNMweek gebruiken, op welke schaal dat gebeurt en wat de ervaringen zijn, willen we u vragen via onderstaande link 9 korte vragen te beantwoorden. De antwoorden op deze vragenlijst worden op geen enkele wijze gepubliceerd en alleen voor kwaliteitsverbetering van MNMweek gebruikt.
  1. Binnen welke school gebruikt u MNMweek? Naam, plaats, land
  2. Binnen welke afdelingen leerjaren gebruikt u MNMweek?
  3. Wat is het aantal leerlingen dat MNMweek gebruikt?
  4. Hoe vaak gebruikt u MNMweek?
  5. Bij welk vak gebruikt u MNMweek?
  6. Via welk medium biedt u MNMweek aan? 
  7. Hoe beoordeelt u MNMweek?
  8. Motiveer kort uw antwoord.
  9. Opmerkingen, suggesties e.d.

Hartelijk dank voor uw medewerking. In verband met de zomervakantie wordt dit bericht tot en met september op deze plaats bewaard.