Een neus voor covid


Honden blijken een neus te hebben voor ziekten. Ze weten die snel te herkennen en kunnen zo ook voor het vaststellen van covid worden ingezet. Naast de hond maakt de sensor een opmars, die via in data patronen kan vaststellen en zo steeds beter kan gaan vaststellen of en in welke mate iemand ziek is.

Bron
De Volkskrant 
Op het vliegveld in Helsinki pikken honden razendsnel de coronagevallen eruit

Woordenschat
detecteren - conventionele - antistoffen - het geurprofiel - standaardiseren - de sensor - het algoritme 

Leerdoel
Ik kan uitleggen hoe honden waarschijnlijk ziekten kunnen opsporen.
Ik kan uitleggen hoe ´elektronische neuzen´ werken.

Opdracht 1 - Voorverkennen
Je vormt een groep. Iedere groep krijgt van de docent de begrippen: patronen en algoritmen. 
Je bespreekt met elkaar welke betekenissen de begrippen hebben. Je mag daarvoor ook online bronnen gebruiken. Daarna licht elke groep de begrippen kort toe. Hierna lees je een tekst. De begrippen spelen hierin een belangrijke rol. Door de voorverkenning heb je al nagedacht over je voorkennis en verder kennisgemaakt met de begrippen. Met dezelfde groep vat je de tekst daarna samen met de werkvorm placemat.

Opdracht 2 - Mindmap
Maak een mindmap over de inhoud van de tekst/video. Bekijk eerst online een aantal voorbeelden. Houd goed rekening met de kenmerken van een mindmap (tekst, beeld, kleuren, verbanden).

Opdracht 3 - Waarderen
Vat de tekst/video samen door een overzicht te maken van waarden die in het spel zijn. Vanuit welke waarden willen de personen in de tekst/video veranderingen teweegbrengen? Welke waarden komen overeen en welke zijn strijdig met elkaar?