Feedback


Gezocht: feedback

Om zicht te krijgen op hoe MNMweek wordt gebruikt en ervaren, ben ik heel benieuwd naar ervaringen. Zowel van leraren als leerlingen. Ik stel het zeer op prijs als je (namens jezelf of je klas) laat weten waarover jij of jullie tevreden zijn en wat in de keuze van onderwerpen, opdrachten en structuur van het blog van MNMweek zou kunnen worden verbeterd.

Mail daarvoor naar snelschrijven@outlook.com. Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Pieter Snel