Talkshow

Een uitdagende manier om leerlingen het nieuws nauwgezet te laten volgen, is het produceren van een talkshow met de klas. De klas wordt bij deze opdracht verdeeld in 4 á 5 redactieteams die een item voor dre talkshow voorbereiden. Een of twee leerlingen vervullen de rol van presentator(en). Zij krijgen de opdracht zich globaal te informeren over de 4 á 5 onderwerpen van de talkshow van de klas.

Voorbereiding, goed kijken
Bekijk om te beginnen een fragment van een talkshow en bespreek met de leerlingen hoe het nieuws daar aan de orde komt. Geef de leerlingen een aantal vragen om gericht naar het fragment te kijken.

 • Wat voor vragen stellen presentatoren?
 • Hoe is de interactie tussen presentatoren en gasten?
 • Hoe verleiden presentatoren om het achterste van hun tong te laten zien?
 • Hoe zorgvuldig kiezen gasten hun woorden?
 • Wat is het doel van de gesprekken?
 • Waardoor ontstaat discussie?
 • Welke rol spelen argumenten (en drogredenen)?
 • Welke rol speelt non-verbale communicatie?

Nieuws volgen
Maak (de les) daarna redactieteams.Verdeel de klas in groepen van 4 á 5 leerlingen. Elke groep vormt een redactieteam. Vraag een of twee leerlingen om niet deel uit te maken van een redactieteam, presentator(en) te zijn. 

 • Geef elk redactieteam een onderwerp (of laat de teams kiezen, eventueel uit een selectie van onderwerpen).
 • De teams volgen en verzamelen één á twee weken het nieuws over hun onderwerp. 
 • De presentatoren volgen het nieuws over de 4 á 5 onderwerpen van de redactieteams globaal en zorgen dat ze redelijk goed op de hoogte zijn van elk onderwerp.
 • In de les overleggen de teams en bedenken over alle informatie een aantal belangrijke vragen.
 • Ze werken deze vragen en antwoorden op de vragen uit in een (Word)document.
 • De presentatoren treffen hun voorbereidingen door zich ´in te lezen´.
 • De teams kiezen allemaal één leerling uit hun midden die als gast/deskundige gaat optreden in de talkshow.
 • De gasten bereiden zich erop voor dat ze 5 minuten worden geïnterviewd door de presentator(en).
Talkshow in de klas
 • Laat de talkshow in een les plaatsvinden, waarbij presentatoren en gasten/deskundigen in het midden van het lokaal plaatsnemen.
 • De redactieteams geven enkele dagen vóór deze les de vragen en antwoorden aan de presentator(en) zodat zij zich kunnen voorbereiden.
 • De andere leerlingen vormen het publiek en krijgen de opdracht om tot slot feedback te geven op enkele afgesproken aspecten van spreekvaardigheid.

Verdieping
Vraag de presentator(en) om de gasten met elkaar in gesprek te brengen en te vragen naar hun mening over/kennis van het oinderwerp van de andere gasten aan atfel.