In leven dankzij steunhart

Lees het artikel Zonder steunhart was ik al lang dood geweest Beantwoord daarna de vragen.

1. Bespreek kort de aanleiding voor het schrijven van het artikel.
2. Licht toe hoe een steunhart werkt.
3. Bespreek de voordelen van een steunhart boven een harttransplantatie.
4. Bespreek de nadelen.
5. In het artikel is sprake van een hart van eigen weefsel. Leg uit wat daarmee wordt bedoeld.