Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Fijne herfstvakantie!

Het is tijd voor de eerste vakantie van het jaar! Geniet van je vrije week! Ook in de vakantieweek verschijnen nieuwe opdrachten op MNMweek. Hopelijk zit er (voor na de vakantie) iets voor je bij.

Hoe Maarten Luther een Playmobil-poppetje werd

31 oktober is traditiegetrouw hervormingsdag. Op deze dag herdenken mensen de Reformatie die begon met stellingen van Maarten Luther tegen misstanden in de (katholieke) kerk. Lees meer over Luther en zijn invloed in het artikel Maarten Luther succesvolste Playmobilfiguurtje ooit.

Woordenschat
▢ vroom
▢ de overlevering
▢ de anitisemiet
▢ de tegenstrever
▢ de Reformatie

Leerdoel
▢ Ik kan de rol van Maarten Luther in de Reformatie benoemen

Opdracht
1. Wat kom je door de tekst te weten over Maarten Luther?
2. Waarom veroorzaakte de eerste lading poppetjes een rel?
3. Leg de pointe in de laatste alinea van het artikel uit.
4. Maarten Luther was fel gekant tegen beelden in de kerk. Hoe zal hij een Playmobilversie van zichzelf hebben ervaren? Motiveer je antwoord.
5. Het artikel spreekt over ´moderne denkbeelden´. Geef twee voorbeelden van vernieuwende denkbeelden van Luther. Gebruik een extra bron.


Een feest tegen het verdriet

Eind oktober, begin november, als het donkere najaar is aangebroken, herdenken christenen de doden bij Allerzielen en Allerheiligen. In Zuid-Amerika, waar veel katholieke gelovigen zijn, barst een uitbundige viering van deze dagen los. Lees hoe deze dagen er in bijvoorbeeld Mexico uitzien in het artikel Mexico viert: Día de los Muertos: de dag van de doden.

Woordenschat
▢ de satire
▢ associëren
▢ het volksfeest
▢ Allerzielen
▢ Allerheiligen

Leerdoel
▢ Ik kan het doel van Allerzielen en Allerheiligen uitleggen

Opdracht
1. Wat is het doel van Día de los Muertos?
2. Waarom hebben Mexicanen juist schedels en skeletten gekozen als symbolen van het feest?
3. Wat is de herkomst van Catrina?
4. Wat is het verschil tussen Día de los Muertos enerzijds en Allerheiligen en Allerzielen anderzijds?
5. Wat herdenken mensen bij Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november)?Een klap voor de bokswereld

Het aantal dodelijke slachtoffers onder boksprofs ligt ongewoon hoog. Onlangs overleed opnieuw een bokser kort na een wedstrijd. De zorgen in de bokswereld zijn groot. De sport is geliefd, maar de gevaren worden steeds duidelijker.

Alweer een bokser overleden, wat is er aan de hand?

Woordenschat
▢ professioneel
▢ het element
▢ de nalatenschap (eren)

Leerdoel
▢ Ik geef voorbeelden van veiligheidsmaatregelen in de bokssport

Opdracht
1. Wat wordt bedoeld met wreed element (alinea 1)?
2. Wat wordt bedoeld met het eren van de nalatenschap (alinea 3)?
3. Wat zijn nu al belangrijke maatregelen om de bokssport veilig te maken?
4. Welke mogelijke nieuwe maatregelen worden in de tekst genoemd?
5. Bespreek de maatregelen bij vraag 3 en 4 met je buurman/buurvrouw. Op welke manieren zou de bokssport volgens jullie nog veiliger gemaakt kunnen worden?

Rijke natuur in zonneparken

Zonde, zou je denken bij het toenemen van zonneparken. We geven landschap op voor eindeloze rijen panelen. Onderzoekers zochten uit wat het effect van de grote verzamelingen zonnecollectoren is op de natuur. De uitslag verbaast. Lees meer over het effect van zonneparken op de natuur in het artikel Van een veld vol zonnepanelen worden insecten heel blij.

Woordenschat
▢  de collector
▢  de biodiversiteit
▢  minnen
▢  de habitat
▢  de kaalslag
▢  funest

Leerdoel
▢ Ik kan vertellen hoe zonneparken de natuur kunnen stimuleren

Opdracht
Je bent verslaggever. Je doet voor radio of tv verslag over het onderzoek naar natuur en zonneparken. Zorg dat je in twee minuten verslag kunt doen over het nieuws. Vertel in uitleg over:
- hoe natuur in het zonnepark werd onderzocht
- wat de conclusies van het onderzoek zijn
- hoe eerder onderzoek die conclusies tegensprak

Divali en de verstikkende lucht van New Delhi

Zondag 27 oktober begint het vijf dagen durende feest van Divali. In India en in Indiase gemeenschappen in het buitenland gaat de viering gepaard met véél lichtjes en héél véél vuurwerk. Voor overbevolkte Indiase megasteden als New Delhi is het vuurwerk onmogelijk geworden. De smog van industrie en auto´s is al niet te beteugelen. Met vuurwerk van miljoenen inwoners erbij is de lucht verstikkend. Twee jaar geleden werden maatregelen van kracht. Lees hoe men het vuurwerk aan banden legde in het artikel Hoe valt feest van licht te rijmen met extreme luchtvervuiling in Delhi? (het artikel verscheen in 2017).

Woordenschat
▢ de agglomeratie
▢ de fijnstof
▢ de piekwaarden
▢ de smog
▢ lamleggen

Leerdoel
▢ Ik kan de ernstige luchtverontreiniging in Indiase steden verklaren

Opdracht
1. Leg in je eigen woorden uit wat wordt gevierd bij Divali.
2. Bespreek kort de verschillende oorzaken van de luchtverontreiniging.
3. Verklaar de piek in de luchtverontreiniging in oktober en november.
4.Wie zullen…

Stikstofoverschot, reden voor boerenprotesten

Boeren protesteren want hun bedrijven moeten stikstof reduceren en bedrijven dichtbij natuurgebieden moeten kleiner worden of verdwijnen. Bekijk de video Gevaarlijk voor mens én natuur: alles wat je moet weten over stikstof.

Woordenschat
▢ de stikstofverbinding
▢ de stikstofcrisis
▢ verrijken
▢ voedselarm

Leerdoel
▢ Ik kan belangrijke gevolgen van het stikstofoverschot bespreken

Opdracht
Bekijk de video en maak aantekeningen voor de onderstaande opdracht.
Maak over het onderwerp van de video een woordweb waarin je de verschillende relaties (oorzaken en gevolgen) zo goed mogelijk uitlegt.