Posts

Laatste nieuws

Vragenlijst MNMweek

Beste docent,
Om inzicht te krijgen in wie MNMweek gebruiken, op welke schaal dat gebeurt en wat de ervaringen zijn, willen we u vragen via onderstaande link 9 korte vragen te beantwoorden. De antwoorden op deze vragenlijst worden op geen enkele wijze gepubliceerd en alleen voor kwaliteitsverbetering van MNMweek gebruikt. Binnen welke school gebruikt u MNMweek? Naam, plaats, landBinnen welke afdelingen leerjaren gebruikt u MNMweek?Wat is het aantal leerlingen dat MNMweek gebruikt?Hoe vaak gebruikt u MNMweek?Bij welk vak gebruikt u MNMweek?Via welk medium biedt u MNMweek aan? Hoe beoordeelt u MNMweek?Motiveer kort uw antwoord.Opmerkingen, suggesties e.d. Vul de vragenlijst in via deze link
Hartelijk dank voor uw medewerking. In verband met de zomervakantie wordt dit bericht tot en met september op deze plaats bewaard.

Fijne zomervakantie!

Zomer: De geschiedenis van de vakantie

Gezocht: slimme voetbalideeën

Lang niet iedereen kan op bedevaart

Zomer: Geen broodje aap, maar echt waar

Geschiedenis waarvan iedereen moet weten

Scholieren willen hun oude schoolleven terug

Keti koti

Coronauitbraak blijft wereldwijd groot

Bar en boos weer in het jaar 43 v.C.