Turkse belangen, Duitse belangen

Lees het artikel Kunst is om Erdogan tot hervormingen te verleiden

Beantwoord daarna de vragen.

BK
1. Leg in eigen woorden uit wat wordt bedoeld met zin 1 (¨Bondskanselier ... gewerkt¨).
2. Leg de titel van het artikel uit.
3. Welke omschrijvingen geeft de tekst van persvrijheid?
4. Wat is volgens de tekst het belangrijkste onderwerp waarbij Duitsland en Turkije moeten samenwerken?
5. Welke twee uiterste benaderingen van president Erdogan noemt alinea 10?

GT
1. Leg in eigen woorden uit wat wordt bedoeld met zin 3 (¨Dat ... was¨).
2. Wat zou een goede andere titel voor het artikel kunnen zijn? Bedenk er een.
3. Met welke redenen onderstreept Merkel het belang van persvrijheid?
4. Waarvoor hebben hebben Erdogan (Turkije) en Merkel (Duitsland) elkaar nodig?
5. Wat bedoelt de tekst met ¨de optimale ruimte¨ (alinea 10)?

HV
1. Leg in eigen woorden uit wat wordt bedoeld met zin 4 (¨En...voor¨).
2. Wat zou een goede andere titel voor het artikel kunnen zijn? Bedenk er twee.
3. Verklaar de stelling „Oppositie hoort bij democratie” in alinea 6.
4. Waarin zijn Turkije en Duitsland vooral afhankelijk van elkaar?
5. Geef een synoniem (synoniem begrip) voor ¨de optimale ruimte¨ (alinea 10).

Leerdoelen:
O Ik bespreek belangrijke voorwaarden voor persvrijheid
O Ik bespreek het belang van persvrijheid

Woordenschat:
O de coup
O de rechtsstaat