Een Chinees kanaal in Nicaragua

Lees het artikel Eiland in de zoete zee van Nicaragua. In de klas ligt ook een exemplaar van het artikel.
Maak daarna onderstaande opdracht.

Vat de tekst samen in 10-15 zinnen. Noteer je samenvatting in Formative. Code: MHZP632

Woordenschat:
de idylle / idyllisch
de symmetrie / symmetrisch
de nevelen
de eilanders
de machete
het alternatief
uit het slop halen
het heenkomen
de inborst
weelderig

Leerdoelen:
O Ik kan motieven voor buitenlandse investeringen bespreken (zoals bij de Chinese investeringen in Nicaragua)
O Ik kan voorbeelden geven van gevolgen van nieuwe infrastructuur voor natuur en ecosystemen