´Ik woon in de middeleeuwen´

Beantwoord daarna de vragen (formative code FPUT936).

1. Wat is de hoofdgedachte van de tekst?
2. Wat is het doel van de tekst?
3. Geef een voorbeeld van een argument in de tekst.
4. Geef een voorbeeld van een conclusie in de tekst.
5. geef de betekenis van de vijf woorden van de woordenschat.

Woordenschat
(elkaar) de loef afsteken
dekoloniseren
geschiedvervalsing
frivoliteit
permitteren

Extra (taallab) opdracht
1. Licht je eigen straatnaam kort toe aan de groep. Zorg dat je de belangrijkste informatie bij de naam weet te vertellen.
2. Je eigen wijk krijgt de naam middeleeuwen. Geef je eigen wijk tien nieuwe straatnamen. Kies daarvoor de belangrijkste woorden bij het tijdvak middeleeuwen. Licht het belang van elk woord kort toe. Schrijf je namenvoorstel op een blad (straatnamen en toelichting) en lever dat in.