´Je kunt de opwarming horen´ - 1 -

Lees het artikel Dooiende permafrost: een reis naar het einde van de wereld en bekijk de vlogs. Voer daarna de opdracht uit.

Leerdoel:
O Ik kan oorzaken en gevolgen van een onderwerp samenvatten in een schema
O Ik kan het begrip permafrost uitleggen
O Ik kan ontstaan en gevolgen van dooiende permafrost verklaren

Woordenschat:
hachelijk = gevaarlijk
de permafrost = permanent bevroren grond
organisch = van planten of dieren afkomstig
het broeikaseffect = ongewenste temperatuurstijging op aarde door een teveel aan o.a. kooldioxide en cfk's in de atmosfeer
zelfvoorzienend = in je levensbehoeften voorzien door zelf producten te verbouwen en te maken
de koolstof = scheikundig element dat verbindingen met zuurstof, waterstof, zwavel enz. vormt

BK, GT en HV:
Schets (letterlijk) het probleem van de dooiende permafrost. Noteer eerst alle belangrijke termen uit de tekst (inclusief de woordenschat). Maak daarna een tekening waarin je het ontstaan van permafrost verklaart en de gevolgen benoemt.

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself