De harde tegenstem van Madrid - 1 en 2 -

Lees het artikel Kat-en-muisspel rond Catalaans onafhankelijkheidsreferendum. Beantwoord daarna de vragen.

Leerdoel:
O Ik kan de belangrijkste vragen in een tekst vaststellen
O Ik kan antwoorden op vragen in een tekst vaststellen

Woordenschat:
referendum = volksraadpleging
compromis = overeenkomst waarbij alle partijen iets toegeven
publiek geheim = iets wat officieel bij niemand bekend is maar wat iedereen al weet
autonomie = zelfbestuur, zelfstandigheid
regiobestuur = bestuur van een deel van het land

Opdracht BK, GT en HV 1-2
1. Noteer wat de belangrijkste vragen zijn die de schrijver zich in het artikel stelt.
2. Geef waar mogelijk het antwoord dat de schrijver op de vragen geeft.
3. Welke vragen blijven aan het einde van het artikel nog onbeantwoord?
4. Geef met je kennis van het nieuws of een andere bron antwoord op die laatste vragen.