Scenario´s en zorgen van robotpioniers

Lees het artikel Mens kan controle over killer robots binnen paar jaar kwijt zijn. Bekijk ook de clip bij het artikel.

Leerdoelen:
O Ik kan uitleggen wat autonome wapensystemen zijn
O Ik kan uitleggen waarom hierover wordt gediscussieerd

Woordenschat:
civiele = burgerlijke
de pionier = de baanbreker
autonoom = zelfstandig, onafhankelijk
de regulatie = de regeling
de robotica = de robottechniek en -toepassing
urgent = dringend, spoedeisend
escaleren = uitbreiden, verergeren

BK en GT
1. Wat doen de wapensystemen ´op eigen houtje´?
2. Waarom gebruikt de schrijver de uitdrukking ´de geest is uit de fles´?
3. Waartegen moet stelling worden genomen door deskundigen?

GT+ en HV
1. Wat wordt bedoeld met ´een doos van Pandora´?
2. Wat wordt bedoeld met ´een preventief moratorium´?
3. Wat wordt bedoeld met een ´openbare discussie´?

Bereid een inleiding voor op het filmpje bij het artikel (GT+ en HV). In de inleiding geef je een korte samenvatting van deelonderwerpen, zonder de kern al helemaal te vertellen.