Een feest tegen het verdriet

Lees het artikel Mexico viert: Día de los Muertos: de dag van de doden. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de satire
▢ associëren
▢ het volksfeest
▢ Allerzielen
▢ Allerheiligen

Leerdoel:
▢ Ik kan het doel van Allerzielen en Allerheiligen uitleggen

Opdracht:
1. Wat is het doel van Día de los Muertos?
2. Waarom hebben Mexicanen juist schedels en skeletten gekozen als symbolen van het feest?
3. Wat is de herkomst van Catrina?
4. Wat is het verschil tussen Día de los Muertos enerzijds en Allerheiligen en Allerzielen anderzijds?
5. Wat herdenken mensen bij Allerheiligen (1 november) en Allerzielen (2 november)?

antwoordenblad