Eilanden in beweging

Lees het artikel Wandelende (en verdwenen) eilanden centraal in Waddenatlas. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de dynamiek
▢ de zandsuppletie
▢ de kwelderwerken
▢ inpolderen

Leerdoel:
▢ Ik kan invloeden op de vorming van eilanden en hun natuur noemen

Opdracht:
1. Welk synoniem voor dynamiek (alinea 1) vind je in alinea 2?
2. Wat bedoelt in alinea 1 de schrijver met reïncarneren?
3. De tekst spreekt over een dynamiek tussen mens en natuur. We moeten steeds keuzes maken over wel/niet veranderen van natuur (cultiveren). Geef vier voorbeelden uit de tekst.
4. Wat is de invloed van rivieren op de vorming van eilanden?
5. Wat is de invloed van klimaatverandering in de Waddenzee?
6. Waarom was er ooit het plan de Waddenzee gedeeltelijk in te polderen?

foto: waddeneiland Borkum (Dui)

antwoordenblad