Grenzen aan het geluid

Lees het artikel Te veel lawaai bij miljoenen huizen, gezondheid staat op het spel. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ cumulatief
▢ de decibel
▢ het omgevingsgeluid
▢ de geluidsbelasting
▢ de richtlijn
▢ de advieswaarde


Leerdoel: 
▢ Ik kan het onderzoeken van geluidsbelasting bespreken

Opdracht:
Vul de zinnen aan.

1. De WHO stelde....
2. Tussen 45 en 54 liggen ....
3. Een derde van de huizen staat ....
4. Cummulatieve geluidsoverlast is ....
5. Psychisch gevaren van geluid zijn ....
6. Lichamelijk kun je last krijgen van ....
7. Met een direct verband tussen omgevingsgeluid en gezondheid moet je wel voorzichtig zijn, want ....
8. Geluidshinder beïnvloedt je ontwikkeling, want ....
9. Tussen omgevingsgeluid en economie is een verband, want ....
10. Voor de regering is de richtlijn van de WHO d.w.z. ....
11. Het RIVM heeft het omgevingsgeluid van Nederland in kaart gebracht met ....
12. De geluidsbelasting op de RIVM-kaart is niet altijd de exacte waarde, omdat ....
13. Bij het berekenen van het gemiddelde geluidsbelasting telt geluid van de avond en de nacht ....
14. Dat heeft namelijk méér ....