Grootste verhuispiek ooit

Lees het artikel Nooit eerder verhuisden er zo veel mensen naar en uit Nederland. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat:
▢ de migratiestatistiek
▢ het migratiesaldo
▢ de arbeidsmigratie
▢ de studiemigratie
▢ de immigrant

Leerdoel:
▢ Ik kan factoren bespreken die invloed hebben op het migratiesaldo

Opdracht:
Maak een infographic bij het artikel. Gebruik zo min mogelijk tekst en zoveel mogelijk beeld (denk aan diagrammen e.d.).