Nauwelijks zuurstof, prachtig bewaard

Lees de volgende twee bronnen. Maak bij het lezen aantekeningen.
Onderzoekers melden vondst oudste scheepswrak ter wereld
Oudste wrak ter wereld gevonden in Zwarte Zee
Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ het slib
▢ Sirenen
▢ het zuurstofgehalte
▢ de kolonie
▢ het sop (kiezen)

Leerdoel: 
▢ Ik kan met meerdere bronnen een kort verslag maken over een gebeurtenis

Opdracht:
1. Maak van je aantekeningen een kort bericht over de vondst
2. Lees de tekst voor en maak met je telefoon of device een audio-opname
3. Laat een ander de opname horen en feedback geven. Beluister en beoordeel zelf ook een opname.
Richt je vooral op volledigheid en duidelijkheid van het verslag en zinsbouw.

antwoordenblad

Het oudste vaartuig ter wereld