Bedenker SpongeBob overledenLees de artikelen Brein achter SpongeBob SquarePants overleden en Nederlandse SpongeBob: 'Vreselijk dat Hillenburg zo jong is gestorven'. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ obese
▢ de merchandise
▢ de passie
▢ het personage
▢ de rechten

Leerdoel:
▢ Ik kan de ontstaansgeschiedenis van SpongeBob kort toelichten

Opdracht:
1. Benoem de tekstsoort van artikel 1 en 2.
2. Benoem het tekstdoel van artikel 1 en 2.
3. Benoem de kern van artikel 1 in drie zinnen.
4. Doe hetzelfde met artikel 2.
5. Wat zijn belangrijke verbanden tussen de twee teksten?
6. Welk artikel biedt je de meeste informatie over de bedenker?
7. Welk artikel biedt je de meeste informatie over de serie?

geen antwoordenblad