De Sint is jarig... Sint Pannekoek

Lees de teksten Wikipedia over Sint Pannekoek en De legende van Sint Pannekoek. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de traditie
▢ oneigenlijk
▢ de herkomst
▢ baseren
▢ tooien (met)

Leerdoel:
▢ Ik kan een tekst met behulp van de W-vragen en H-vraag samenvatten

Opdracht:
Vat de tekst met onderstaande vragen samen.
wie?
wat?
waar?
wanneer?
waarom?
hoe?


geen antwoordenblad