Dierentuin in de knel

Lees het artikel Wildlands Emmen wordt weer ´normale dierentuin´. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ ergerlijk
▢ de positionering
▢ de review
▢ educatief
▢ het element

Leerdoel:
▢ Ik kan aan een eenvoudige analyse of bespreking van een product of dienst kort samenvatten

Opdracht:
1. Wat zijn de belangrijkste klachten over de dierentuin in zijn huidige vorm? Bespreek ze in maximaal drie zinnen.
2. Wat zijn belangrijkste aanpassingen die de dierentuin gaat doen? Bespreek ze in maximaal drie zinnen.
3. Doe op grond van het artikel drie aanbevelingen aan de dierentuin.

antwoordenblad