Het is uit met onbeperkt gamen

Lees het artikel Chinese kinderen door politiedata beperkt tot één uur gamen per dag. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de restrictie
▢ de limiet
▢ de database
▢ het aandeel
▢ de verklaring

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern en belangrijkste argumenten van een tekst benoemen

Opdracht:
1. Leg in je eigen woorden wat de schrijver bedoelt met politiedata.
2. Hoe gaat de controle in zijn werk?
3. Welk synoniem gebruikt de schrijver voor het woord restricties?
4. Wat zijn voor Terence de belangrijkste redenen om in te grijpen?
5. In de tekst staan twee links. Waarom zijn de links in de tekst opgenomen?
      link 1:
      link 2:
6. Bekijk de tekst van link 2. Welk belangrijk ander argument tegen onbeperkt gamen staat in deze tekst?
7. Waarom zou tussen leeftijdsgroepen een verschil worden gemaakt?
8. Wat vind je van de oplossing waar Terence voor kiest?

antwoordenblad