Pact over migratie op voorhand omstreden

Lees het artikel Discussie over VN-migratiepact, scheurtjes al voor ondertekening. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het verdrag
▢ het akkoord
▢ het pact
▢ de soevereiniteit
▢ de aanbeveling

Leerdoel: 
▢ Ik kan voorbeelden geven van afspraken tussen landen over migratie

Opdracht:
1. Wat zijn de belangrijkste redenen voor het pact?
2. Waarom is het pact omstreden?
3. Noteer vijf belangrijke uitspraken over migratie in de tekst.

antwoordenblad