Santa Klaas

Lees het artikel De kerstman van Odin tot Santa Claus. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de oppergod
▢ transformeren
▢ de commercie
▢ de cartoonist
▢ goedgemutst

Leerdoel: 
▢ Ik kan het verband tussen Odin en kerstman verklaren

Opdracht:
1. Maak de zin af. De schrijver gebruikt het woord kleinzoon (alinea 1) om....
2. Wie gaf de kerstman het uiterlijk dat wij nu kennen?
3. Coca Cola drukte zijn stempel op het uiterlijk van de kerstman. Leg uit.
4. Welk misverstand bestaat rond Coca Cola en de kerstman?
5. Wat is de relatie van de kerstman en de germaanse wereld?
6. Bespreek: Waaraan danken Sinterklaas en kerstman hun kleding en vervoer?
7. Bespreek: Wat gaf de Sint Nicolaasfiguur in Amerika een ander uiterlijk en karakter?