Schimmige handel

Lees het artikel De lachgashandel is een markt van cowboys. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ associĆ«ren
▢ het circuit
▢ de partculier
▢ de kwaliteitseis
▢ de veiligheidseis

Leerdoel:
▢ Ik kan standpunten in een dilemma benoemen

Opdracht:
1. Welke twee vormen van lachgasgebruik noemt de tekst?
2. Wat wordt bedoeld met ¨een wat schimmige wereld¨ (alinea 2)?
3. Om welke redenen willen gasfabrikanten niet leveren aan de partyscene?
4. Wat bedoelen ze met maatschappelijk verantwoord ondernemen?
5. Welke toepassingen van lachgas noemt de tekst?
6. Bij welke toepassing moet lachgas aan de hoogste eisen voldoen en waarom?
7. Waarom willen handelaren niet graag praten over de herkomst van lachgas dat ze verkopen?
8. Waarom levert China nu waarschijnlijk het meeste lachgas aan de Nederlandse markt?
9. Welke gevaren lopen gebruikers van lachgas?
10. Wat pleit voor- en tegen een keurmerk voor lachgas?