Spelen met elf accounts

Lees het artikel Deze 70-jarige opa brengt Pokémon Go naar een heel nieuw niveau. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ passé
▢ ultieme
▢ spenderen
▢ het arsenaal
▢ het midden vormen (tussen)
Leerdoel:
▢ Ik kan kort de kern van alinea´s samenvatten

Opdracht:
Vat de kern van elke alinea in 10-15 woorden samen.

1 Pokémon Go is….
2 De tijden waarin…
3 Chen Sanyuan werd…
4 Sanyuan woont in…
5 Chen Sanyuan leerde…
6 Sanyuan gaat namelijk…
7 De 70-jarige Sanyuan…