Uitbreiding op zee

Hong Kong
Lees het artikel Een vliegveld op zee lijkt niet langer te hoog gegrepen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ de optie
▢ de infrastructuur
▢ Waterstaat
▢ de nota
▢ de terminal

Leerdoel: 
▢ Ik kan argumenten voor en tegen in een tekst benoemen

Opdracht:
1. In hoeverre klopt de vergelijking met de Deltawerken (alinea 5)? 
2. Welke drie vormen kan het vliegveld krijgen?
3. Welke optie is het beste volgens een van de deskundigen? Leg uit waarom.
4. Horizonvervuiling is een bezwaar tegen een zee-luchthaven. Leg uit wat hiermee wordt bedoeld en hoe het bezwaar kan worden weggenomen.
5. Wat staat een zee-luchthaven volgens de tekst nog in de weg?

antwoordenblad