Verkiezing nieuws van het jaar

Doorzoek het nieuws van het afgelopen kalenderjaar. Maak evt. gebruik van media die al een jaaroverzicht hebben gepubliceerd.

1. Maak een eigen lijst van de vijf belangrijkste nieuwsfeiten met op nummer 1 het belangrijkste feit.

2. Bewaar van elk nieuwsfeit één bron.

3. Neem uit elke bron drie belangrijke woorden over, die voor jou onbekend en nieuw zijn. Schrijf de betekenis achter de woorden.

4. Iedereen licht zijn of haar keuze kort toe in de groep. Dat doe je aan de hand van de kernwoorden.

- Je mag een kleine presentatie met foto´s maken.
- Je kunt er voor kiezen om als groep van 2-4 leerlingen de presentatie te verzorgen. Zorg wel dat je ieder een eigen lijst van vijf nieuwsfeiten opstelt en presenteert. Zet ze bijvoorbeeld naast elkaar in de presentatie (en vergelijk).
- Je kunt ook kiezen voor een heel andere presentatievorm, bijvoorbeeld voorwerpen, tekeningen, cartoons, foto´s of iets dergelijks, die je tentoonstelt in de klas

5. Na deze korte presentaties vult iedereen een stembiljet in, waarop je de drie belangrijkste nieuwsfeiten van 2018 kiest. Vanzelfsprekend mag je na de presentaties van anderen alsnog andere nieuwsfeiten kiezen!

6. Kort na de verkiezing maken we bekend welke nieuwsfeiten (1, 2 en 3) jullie de belangrijkste van 2018 vinden.