Een ingrijpende ingreep

Lees het artikel Een mens naar wens: zo ver gaan we al met knutselen aan dna. Maak daarna de opdracht.

Woordenschat: 
▢ het dna
▢ de reproductie
▢ de embryoselectie
▢ de stamcel
▢ de ethiek

Leerdoel: 
▢ Ik kan verschillende mogelijkheden van dna-aanpassen noemen
▢ Ik kan voorbeelden geven van argumenten voor en tegen

Opdracht:
Schrijf een kort betoog waarin je reageert op de uitspraken in het artikel.

geen antwoordenblad