Een kerk om een kribbe

Lees het artikel Geschiedenis van de geboortekerk van Jezus. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de frictie
▢ het schisma
▢ het geschil
▢ onoverbrugbaar
▢ het bewind

Leerdoel:


Opdracht:
Leg uit wie de kerk beheren en waarom het eigendom van de kerk omstreden is.