Eten voor de oorlog

Lees het artikel Noordvoorraad uit WO II ontdekt in holle ruimte huis Nijmegen. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat:
▢ in quarantaine
▢ de collectie
▢ overhevelen

Leerdoel:
▢ Ik kan een nieuwsbericht mondeling samenvatten

Opdracht:
Lees het artikel en bekijk de clip.
Maak aantekeningen.
Vertel daarna de kern aan een klasgenoot.
Vraag om feedback over inhoud en spreekvaardigheid.

geen antwoordenblad

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself