Geen gemakkelijke uitweg Britten

Lees het artikel Omslagpunt Brexit: stemming VK nu tegen verlaten EU. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ het referendum
▢ de overhand
▢ gerenommeerd

Leerdoel: ▢ BB Je beschrijft verschillen en overeenkomsten tussen EU-landen. ▢ KGT Je beschrijft de betekenis van de EU voor de inwoners van Europa. ▢ H Je beschrijft en waardeert Europa en de Europese Unie. ▢ Je waardeert en voorspelt de rol van de Europese Unie in de wereld.

Opdracht:
1. Leg de verklaring in de tekst voor een omslag uit.
2. Wat zijn argumenten voor een Brexit?
3. Wat bemoeilijkt de Brexit?
4. Wat zijn argumenten van de ´blijvers´?