Storm rond Nashville

In de VS ondertekenden veel gelovigen een verklaring over wat zij zien als de juiste christelijke seksuele moraal. Nu ook in Nederland mensen deze Nashville-verklaring ondertekenen, ontstaat een felle discussie. Velen zijn boos en spreken over middeleeuwse denkbeelden. Lees meer over het manifest in Zes vragen over de omstreden Nashville-verklaring. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de moraal
▢ het manifest
▢ orthodox

Leerdoel: 
▢ Ik herken relaties tussen opvattingen over seksuele moraal en de groep, gemeenschap, levensbeschouwelijke stroming en/of cultuur waartoe men behoort

Opdracht:
1. Wat is doel van het manifest?
2. Wat is de kritiek op het manifest?
3. Hoe reageren ondertekenaars op de kritiek?
4. Reageer zelf kort op verklaring, kritiek en verweer.

Populaire posts van deze blog

Tabaksindustrie aangeklaagd

NSB-kinderen wijzen op lessen uit het verleden

Wees jeself