Storm rond Nashville

In de VS ondertekenden veel gelovigen een verklaring over wat zij zien als de juiste christelijke seksuele moraal. Nu ook in Nederland mensen deze Nashville-verklaring ondertekenen, ontstaat een felle discussie. Velen zijn boos en spreken over middeleeuwse denkbeelden. Lees meer over het manifest in Zes vragen over de omstreden Nashville-verklaring. Beantwoord daarna de vragen.

Woordenschat: 
▢ de moraal
▢ het manifest
▢ orthodox

Leerdoel: 
▢ Ik herken relaties tussen opvattingen over seksuele moraal en de groep, gemeenschap, levensbeschouwelijke stroming en/of cultuur waartoe men behoort

Opdracht:
1. Wat is doel van het manifest?
2. Wat is de kritiek op het manifest?
3. Hoe reageren ondertekenaars op de kritiek?
4. Reageer zelf kort op verklaring, kritiek en verweer.