Dolfijnenlekkernij

De kogelvis is in China niet langer verboden op je bord. Dankzij een slimme, eenvoudige innovatie is de vis voortaan gifvrij verkrijgbaar. Lees meer over de vis in het artikel China kweekt niet-dodelijke kogelvis en die slaat aan als delicatesse

Woordenschat:
▢ Russisch roulette
▢ de delicatesse
▢ het leeuwendeel
▢ fataal
▢ decoratief
Leerdoel: 
BK Ik kan een tekst samenvatten m.b.v. een eenvoudige infographic
GT / HV Ik kan de kern van een tekst weergeven in een infographic / Ik kan uit andere bronnen aanvullende informatie toevoegen

Opdracht:

Uitleggen
1. Leg kort uit hoe de gifvrije kogelvis wordt gekweekt.
2. Leg de uitdrukking Russisch roulette uit (alinea 1).
3. Wat betekent het begrip het leeuwendeel (alinea 3)?

Beoordelen
4. Welke vragen heb je na het lezen van de tekst?
5. Beoordeel de tekst vanuit het schema inleiding-kern-slot.

Samenvatten
6. Maak een infographic m.b.v. de tekst.
7. Voeg ontbrekende informatie toe uit andere bronnen. Vermeld deze bronnen in de infographic. (GTHV)