Duizenden jongeren protesteren

Donderdag 7 februari organiseerden jongeren een succesvolle eerste Nederlands klimaatprotest. Media volgden hun mars op de voet. Lees meer over hun beweegredenen in Betoog leerling Spinoza Lyceum: stop met dat papier

Woordenschat: 
▢ beducht
▢ de ambitie
▢ de impact
▢ het beleid
▢ economisch
▢ ecologisch

Leerdoel:
BB
KGT
H
V

Opdracht:
1. Benoem de belangrijkste inhoud in vijf punten.
2. Benoem de kenmerken van deze tekst.
3. De tekst is een live blog. Waarom zetten steeds meer media dit in?
4. Benoem de belangrijkste functies van een live blog.
5. Welke gebeurtenissen zijn bijzonder geschikt voor een liveblog?
6. Becommentarieer de live blog. Wat zijn verbeterpunten?