Een feest van € 500 miljoen

Kumb Mela vindt eens in de zes jaar plaats. Het is zaak om er bij te zien want wie verlossing zoekt vindt het dan zeker in het water van de Ganges. Lees meer over het feest

Woordenschat:
▢ reïncarnatie
▢ cyclus
▢ religieus

Leerdoel: 
BB 
KGT 
H 
V 

Opdracht:1. Haal de kern uit de tekst. Weeg af wat écht essentieel is.
2. Presenteer de kern in bijvoorbeeld:
- een mindmap
- een infographic
- een vlog
- een gedicht
Bedenk bij de presentatievorm die je kiest goed wat de voor- en de nadelen ervan zijn bij deze tekst.