Leerlingen voelen zich bedrogen

Een middelbare school in Veenendaal heeft nepleerlingen toegelaten tot de school. Dat gebeurde in het kader van een nieuw televisieprogramma. Docenten en leerlingen zijn boos. Ze voelen zich beetgenomen.

Opdracht:
Zoek een artikel over deze kestie en beantwoord de onderstaande vragen.

1. Wat was het doel van het televisieprogramma?
2. Waarom wilde de directie meedoen?
3. Waren de nepleerlingen wel of geen acteurs?
4. Hoe ontdekten docenten dat de leerlingen niet echt waren?
5. Media spreken over ethische bezwaren. Wat bedoelen ze daarmee?
6. Wat zijn de bezwaren van leerlingen van de school?