Queer-lijst

Lees het artikel COC komt met lhbt-literatuurlijst voor scholieren.

Woordenschat:
▢ de coalitie
▢ het rolmodel
▢ lhbt
▢ representeren
▢ gender

Leerdoel:
▢ Ik kan m.b.v. kernbegrippen een nieuwsbericht samenvatten

Opdracht:
Vat het nieuws kort samen met gebruikmaking van de woordenschat. Onderstreep in je uitleg de doelen met deze nieuwe boekenlijst.