De route naar de Brexit ligt vol nee

Helemaal lukken met afspraken over de Brexit wil het nog niet. Sterker, de stemming slaat om in Engeland. Het maken van een plan waar iedereen (in elk geval de leavers) mee kan leven, duurt de Britten te lang. De EU wacht, maar ook daar neemt het geduld af en neemt de spanning zienderogen toe.

Leerdoel: 
▢ Ik kan bronnen selecteren om een begrip of actualiteit te verhelderen

Opdracht:
1. Zoek een bron met uitleg over de Brexit. Noteer de bron nauwkeurig.
2. Leg in maximaal 10 zinnen uit wat de brexit is en waarom die gepaard gaat met een deal.
3. Zoek naar het laatste nieuws over de Brexit. Kies twee korte berichten en vat ze allebei in enkele zinnen samen. Noteer de beide bronnen nauwkeurig.