Digitale machthebbers

Hoe groter de digitale mogelijkheden van een land, hoe meer ze zouden kunnen registreren, bespioneren en analyseren. Dat is de angst bij veel regeringen. Wie de digitale mogelijkheden van onze wereld het beste benut, heeft in de toekomst waarschijnlijk de meeste macht, denken ze. Lees meer over die digitale strijd in het artikel China vs. Amerika: de oorlog om de digitale macht.

Woordenschat: 
▢ de telecomgigant
▢ het machtsspel
▢ wegsijpen
▢ pot verwijt de ketel (dat hij zwart ziet)
▢ de staatsveiligheid
▢ in het geding

Leerdoel:
▢ Ik kan een complexe tekst / complex onderwerp in een schema samenvatten
▢ Ik kan een schema toetsen en verbeteren aan de hand van feedback van anderen

Opdracht:
Maak een tweetal. Lees de tekst goed door. Bespreek kort de moeilijkste onderdelen. Maak daarna een samenvatting in de vorm van een schema, woordweb of infographic. Werk van boven naar beneden, van alinea naar alinea. Maak in het schema duidelijk welke vormen en gevaren van digitale macht bestaan.