Fossiele resten van een inslag

Fossiele bodemvondsten in de V.S. onderstrepen dat dinosaurussen stierven aan de gevolgen van een meteorietinslag op de aarde. Wetenschappers hebben sporen gevonden die een gedetailleerd verslag geven van de inslag. Lees het artikel Fossielen van 'de dag dat dinosaurussen uitstierven' gevonden.

Woordenschat: 
zie opdracht

Leerdoel:
▢ Ik kan een onderwerp uitleggen met behulp van een bron
▢ Ik kan waar nodig informatie uit een andere bron toevoegen
▢ Ik maak een ge├»llustreerde samenvatting over het onderwerp

Opdracht:
1. Maak een infographic over het onderwerp van het artikel
2. Maak voor jou nieuwe woorden vetgedrukt in je infographic
3. Vul de informatie van het artikel waar je dat nodig vindt aan met een andere bron over dit nieuws
4. Vermeld de bron(nen) onderaan de infographic. Doe dat op de juiste wijze! Zoek op welke manier je een bronvermelding hoort te noteren.