Luierend brein

Het is Brain awareness week. Wetenschappers en artsen besteden online en offline extra aandacht aan de toenemende kennis over ons brein. Hersenexpert professor Erik Scherder legt in dit artikel uit wat technologie met ons doet. Wat is de invloed van technologie op de hersenen?

Woordenschat:
zie opdracht

Leerdoel: 
▢ BB Ik kan in enkele stellingen de hoofdgedachte samenvatten
▢ KGT Ik kan in enkele stellingen redelijk gedetailleerd samenvatten
▢ HV Ik kan in enkele stellingen (zeer) gedetailleerd samenvatten

Opdracht:
1. Noteer de kernbegrippen. Geef bij moeilijke woorden de betekenis.
2. Vat het artikel samen in vijf prikkelende stellingen.
3. Vijf leerlingen leiden een discussie over hun stelling met de klas.