Niemand valt meer op

Waar vroeger veel leerlingen opvielen met hun kledingstijl en duidelijk bij een onderscheiden groep hoorden, zie je dat tegenwoordig bijna niet meer, merkt Amber Dujardin op. Lees haar beschouwing over verdwijnende subculturen in Gabbers, gothics en alto's: subculturen verdwijnen van het schoolplein

Woordenschat:
zie opdracht

Leerdoel:
▢ Ik kan een schema maken van deelonderwerpen en hun onderlinge relaties

Opdracht:
1. Noteer de kernbegrippen van de tekst
2. Maak met deze kernbegrippen een schema van deze beschouwing. Voeg waar nodig (kern)begrippen toe
3. Leg met pijlen met verbindingswoorden de relatie uit tussen woorden.
Bijvoorbeeld: internet → gevolg → 'schoolplein is groter geworden' (alinea 3)