Verontwaardiging over afschieten wasberen

Genoeg reden waarom de aanwezigheid van veel wasberen niet gewenst is. Opvang is duur. Daarom viel deze week het besluit de populatie drastisch te verkleinen. Het duurde niet lang tot de eerste protesten. Lees meer in het artikel Provincie Limburg gaat wasberen afschieten en andere bronnen die je gaat zoeken.

Leerdoel:
▢ Ik kan argumenten uit bronnen verwerken in een eigen argumentatie

Opdracht:
1. Lees het artikel
2. Zoek minstens één reactie voor- en één tegen het plan
3. Verwerk hun argumenten in een korte tekst met jouw standpunt.
- Omvang: 4 alinea's
- Zorg voor een goede opbouw. Bijvoorbeeld: probleem/situatie - argumenten voor* -argumenten tegen* - sterke afsluiting

*De volgorde argumenten voor/tegen is afhankelijk van joyw standpunt. Het sterkst is eerst de argumenten van 'de tegenpartij' te noemen om daar daarna overtuigend op te reageren. Dat doe je door de argumenten te weerleggen.