De keizer stopt

De Japanse keizer maakt een bijzondere keuze. Hij treedt af, wat een keizer in Japan gewoonlijk niet doet. Bijzonder is dat zijn aftreden een lang proces, is, dat hij al ruim een jaar geleden begon. Lees meer in het artikel Keizer Akihito wilde geen robot zijn, maar 'was in alles vormelijk en keurig'

Lees het artikel Beantwoord daarna de vragen. Woordenschat:
▢  de abdicatie
▢ de publieke opinie
▢ de evacu√©
▢ gerobotiseerd
▢ de harmonie

Leerdoel: 
▢ Ik kan feiten in een tekst samenvatten in een korte tekst

Opdracht:
Schrijf in 2 √° 3 alinea´s een kleine geschiedenis van het Japanse keizerschap. Bedenk een toepasselijke titel.