Een glimp van een zwart gat

Wetenschappers slaagden er in een foto te maken van een zwart gat. Beter gezegd: van de schaduw ervan. De afbeelding leert ons hopelijk maar over zwarte gaten en is een enorme stap vooruit in het begrijpen van het heelal. Lees meer over zwarte gaten in het artikel Alles verdwijnt erin (en niets komt eruit): 5 feiten en fabels over het zwarte gat.

Woordenschat: 
▢ de speculatie
▢ de lichtsnelheid
▢ de materie 
▢ de radiotelescoop
▢ het radiosignaal

Leerdoel: 
▢ Ik kan een informatieve / wetenschappelijke teksten samenvatten in een korte opsomming van feiten

Opdracht:
1. Maak een uitleg die bestaat uit tien feiten over zwarte gaten. Zorg dat je de feiten in een logische volgorde plaatst.
2.Probeer aan de hand van de tien feiten in één zin het begrip zwarte gat te omschrijven.