Legerdolfijnen

Een beloega die de afgelopen week meermalen een Noors visserschip opzocht is naar alle waarschijnlijkheid afkomstig van de Russische marine. De witte dolfijn droeg in elk geval een riem die daarop duidt. Lees meer in het artikel Noorse vissers stuiten op witte dolfijn die vermoedelijk in dienst is van de Russische marine

Woordenschat: 
▢ het tuig
▢ de uitvalsbasis
▢ schurken
▢ er de klad in (laten) komen
▢ de doeleinden

Leerdoel:
▢ Ik kan de kern van elke alinea samenvatten

Opdracht:
De tekst telt zeven alinea´s. Vat de kern van elke alinea samen met een vraag. Geef op elke vraag in één zin antwoord.